Arkiv pressmeddelanden

Mälardalens högskola startar utbildning i Södertälje

2007-09-28

För ett år sedan beslöt KTH att samla sina högskoleingenjörsutbildningar till Södertälje. Nu är det klart att även Mälardalens högskola väljer att starta utbildning i Södertälje, vid Campus Telge. Samtal mellan Södertälje kommun och Mälardalens högskola har pågått sedan en tid tillbaka med en ömsesidig vilja om ett långsiktigt samarbete. Med start hösten 2008 erbjuds utbildningar för förskola, grundskola, och för vård och omsorg.
Efterfrågan på studerandeplatser inom utbildning och vård är stor. Mälardalens rekryteringsbas av studenter omfattar huvudsakligen Sörmland, Mälardalen och Stockholmsregionen. En expansion och etablering i Stockholms län är därför ett naturligt steg för att möta efterfrågan och studenternas behov. Mälardalens högskola planerar att starta utbildningar för förskollärare och lärare, och för sjuksköterskor. Man planerar också för fristående kurser och uppdragsutbildningar inom framför allt utbildning, vård och omsorg.
- Campus Telge och Södertälje kommun erbjuder ett attraktivt studentupplägg, med bland annat Campus, studentpaket, fina lokaler, bostäder och ett gediget samarbete med näringsliv och andra intressenter, vilket motsvarar våra behov och förväntningar. Samtidigt vill vi erbjuda våra studenter i Mälardals- och Stockholmsregionen ett attraktivt alternativ närmare hemmet, något som Södertälje erbjuder med sitt unika geografiska läge, säger Ingegerd Palmér, rektor vid Mälardalens Högskola.
För Södertälje innebär beslutet en utökning av verksamheten på Campus Telge. Sedan ett år tillbaka arbetar KTH på plats, för att i nära samarbetet med näringslivet samla och bygga ut sin högskoleingenjörsutbildning. Verksamheterna inom KTH och Mälardalens högskola kompletterar varandra, och man kommer i Campus Telge nyttja lokaler, expeditioner, bibliotek, restaurang och kårhus gemensamt.
- Vi tycker att det är oerhört roligt och välkomnar Mälardalens högskola till Södertälje och Campus Telge. Vårt samarbete innebär förutom nya och fler studenter, en breddning av verksamheten på Campus Telge och är därmed ytterligare ett steg i rätt riktning på redan inslagen bana, studentstaden Södertälje, säger Anders Lago Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun.
Arbetet med att etablera de nya utbildningsplatserna på Campus Telge har redan startat, med inriktning på en första intagning höstterminen 2008 och vårterminen 2009. Inom några år kan mer än 500 studenter via Mälardalens högskola bedriva studier på Campus Telge.

Mer information: Ingegerd Palmér, rektor Mälardalens högskola, tel 021-10 13 55, 070-529 16 08, rektor@mdh.se, www.mdh.se

Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun Tel: 08-550 217 00, 0708-51 84 61 anders.lago@sodertalje.se, www.sodertalje.se