Mamma United Södertälje tilldelas Jämställdhetspriset 2023

Mamma United Södertälje är årets mottagare av Jämställdhetspriset 2023. Det tillkännagavs i dag i samband med att kommunen uppmärksammade internationella kvinnodagen. Mamma United Södertälje har sin verksamhet i Ronna och Fornhöjden.

Juryn ger följande motivering:

"Föreningen har med stort engagemang, långsiktighet och tålamod lyckats nå en målgrupp som samhället generellt har svårt att nå ut till. Att stärka kvinnor som lever i socialt utsatta områden är en av flera viktiga pusselbitar för att öka psykisk hälsa, bryta ensamhet och isolering samt bidra till ett samhälle fritt från våld. Gruppen mammor är en viktig förebyggande kraft som lätt glöms bort men Mamma United hjälper dem att skapa en känsla av meningsfullhet genom att ge deltagarna rätt verktyg att påverka sin egen livssituation.”

Prisutdelningen skedde under internationella kvinnodagen, som uppmärksammades med fika, mingel samt två föredrag. Sandra Hallgren, presenterade kommunens kartläggning av prostitution och människohandel och Vivi Havia och Maria Thepper berättade om kommunens arbete för lika rättigheter och möjligheter i förskolan. Prisutdelningen hölls som final och en mycket glad Duaa Veder, koordinator för Mamma United, tog emot priset.

– Det är så roligt att just Mamma United vinner. Detta blir ett kvitto på att andra ser hur viktiga våra insatser är. Vi vill att alla mammor som vi möter ska våga och kunna ta steget mot att förändra sitt eget och sina barns liv. Det här priset är minst lika mycket för alla starka mammor som delar med sig av sina erfarenheter och fina energi i våra Mamma United-grupper. Jag hoppas att vi framöver kan nå ut till ännu fler mammor, genom den goda samverkan vi har med andra viktiga aktörer i Södertälje!, säger Duaa Veder.  

Läs mer om Mamma United: www.mammaunited.se

Om priset
Jämställdhetspriset delas ut till en person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor. Bakom priset står Södertälje kommun, Telge AB, Länstidningen och polisen i Södertälje.

Årets jury består av Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), Andreas Birgersson, kommunalråd i opposition (SD), Stefan Hollmark, stadsdirektör, Jörgen Austler, tf vd Telge AB, Karolina Önnebro, Länstidningen och Mikael Alfredsson, Polisen i Södertälje.

Läs mer om tidigare års vinnare: www.sodertalje.se/jamstalldhetspriset