Maten inom äldreomsorgen får gott betyg

80 procent av de boende inom vård- och omsorgsboende tycker att maten smakar bra. 73 procent tycker att maten ser god ut och 91 procent blir mätta. Det visar äldreomsorgsnämndens enkätundersökning som genomförts under våren.

80 procent av de boende inom vård- och omsorgsboende tycker att maten smakar bra. 73 procent tycker att maten ser god ut och 91 procent blir mätta. Det visar äldreomsorgsnämndens enkätundersökning som genomförts under våren.

Totalt 502 enkäter har skickats ut till vård- och omsorgsboendena. 271 svar kom in, en svarsfrekvens på 54 procent. 

Även äldre som bor hemma och får mat levererad från kommunen har fått besvara enkäten. Av totalt 300 enkäter som skickades ut fick kommunen in 142 svar, en svarsfrekvens på 47 procent. Av dem säger 73 procent att maten smakar bra, 70 procent tycker att maten ser god ut och 84 procent säger att de blir mätta.

På frågan om hur man upplever sin måltidssituation skiljer sig svaren mycket mellan dem som bor inom omsorgen och dem som bor hemma. Av de hemmaboende är 51 tillfreds med sin måltidssituation jämfört med 77 procent av dem inom vård- och omsorgsboende.

– Av dem som bor hemma äter de flesta ensamma vilket säkert påverkar svaret. Hur man upplever en måltid är ju så mycket mer än själva maten, säger Lars Ekström, resultatenhetschef på Bergviks produktionskök.

Att över 70 procent tycker att maten smakar bra ser han som ett gott betyg.

– Vi kan aldrig göra alla nöjda eftersom vi alla tycker olika om olika rätter och deras smaksättning. Men jag tror att vi kan få ännu fler nöjda gäster eftersom den här enkäten gjordes innan vi startade vårt matprojekt, säger Lars Ekström.

Bergviks produktionskök lagar dagligen 350 portioner till äldre som bor hemma och till flera av kommunens vård- och omsorgsboenden.

Läs rapporten ”Enkätundersökning om maten våren 2010” på sodertalje se.

 

Mer information:

Kerstin Pettersson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V), 08-550 230 72, kerstin.a.pettersson@sodertalje.se

Lars Ekström, resultatenhetschef Bergviks produktionskök, 08-523 061 53, lars.ekstrom@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

vxl: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje  

www.facebook.com/sodertalje