Arkiv pressmeddelanden

Miljönämnden hanterar skadeståndskrav från Farstanäs Camping

2009-07-31

Den olyckliga hanteringen av vattenprover i Farstanäsviken i augusti förra året har lett till skadeståndsanspråk från Farstanäs Camping. Miljönämnden kommer vid sitt nästa sammanträde att ta ställning till den vidare hanteringen av ärendet.

Den olyckliga hanteringen av vattenprover i Farstanäsviken i augusti förra året har lett till skadeståndsanspråk från Farstanäs Camping. Miljönämnden kommer vid sitt nästa sammanträde att ta ställning till den vidare hanteringen av ärendet.

Vid provtagning av vattnet i Farstanäsviken den 5 augusti 2008 visade provet att badvattnet var dåligt. Enligt reglerna ska nästa prov tas inom tre dygn. Om prov två visar på bra vattenkvalitet ska ett tredje kontrollprov tas.

Miljökontoret tog inte prov nr två inom tre dygn och Södertäljes miljöchef Lars Johansson beklagar det inträffade:

- Det hela är mycket olyckligt. Det första provet som togs visade på höga halter av bl.a. magsjukebakterien E. coli. Enligt reglerna ska provet då tas om vid två senare tillfällen. Prov nummer två togs inte och det tredje provet (som visade godkända värden för badvattnet) räcker inte enligt EU:s regler.

Att en viss badplats får en "röd prick" i den årliga EU-rapporten betyder inte att vattnet är farligt att bada i utan ska påvisa vilka bad som behöver åtgärdas för att säkerställa en bra badvattenkvalitet för allmänheten.

Om prov två visar på förhöjda bakteriehalter måste miljökontoret ställa krav på den som förvaltar badet. Beroende på vad som orsakar problemen behöver olika åtgärder vidtas. Vid Eklundsnäsbadet valde kommunen att avliva de nedsmutsande gässen redan efter det första vattenprovet. Att se över stranden och dess utformning kan vara en annan åtgärd.

Enligt Farstanäs Camping beror årets minskade besöksantal på rödlistningen som troligen beror på att prov två inte togs i augusti 2008. Den lägre beläggningen har gett campingen ekonomiska förluster och företaget har därför skickat in skadeståndskrav till kommunen.

Skadeståndskravet kommer att behandlas i miljönämnden vid deras nästa sammanträde den 8 september.

Så fort miljökontoret fick information om EU:s rödlistning av Farstanäsviken gick korrekta fakta ut till både press och allmänhet. Kommunen har också gett Farstanäs Camping möjlighet att annonsera på de stora infartstavlorna vid E4:an.