Arkiv pressmeddelanden

Näringslivs- och infrastrukturstrateg ska stärka Södertäljes positiva utveckling

2007-06-25

Ett starkt näringsliv och en fortsatt utveckling av infrastrukturen är helt avgörande för Södertäljes välbefinnande och utveckling. Därför anställer näringslivskontoret, Södertälje kommun nu Cecilia Mårtensson som näringslivs- och infrastrukturstrateg med ansvar för bland annat kommunövergripande infrastrukturfrågor.

Cecilia Mårtensson ska upprätthålla och knyta kontakter med aktörer i regionen som har betydelse för Södertäljes fortsatta utveckling på infrastrukturområdet och företräda Södertälje i regionala sammanhang med tonvikt på regional utveckling och infrastruktur. Hon ska dessutom hjälpa näringslivschefen i det praktiska arbetet med etableringsförfrågningar.

– Jag vill komma tillbaka till Södertälje eftersom kommunen står inför mycket intressanta frågeställningar och vägval inför framtiden. Södertälje har alla förutsättningar att bli en ännu starkare nod i regionen, säger samhällsplanerare Cecilia Mårtensson, som tidigare har arbetat hos Södertälje kommun med översiktsplanering och infrastrukturfrågor och i dag ansvarar för övergripande infrastrukturfrågor i Norrköpings kommun.

Hon har också varit Norrköpings kommuns projektledare för Ostlänkenprojektet.
Cecilia Mårtensson tillträder tjänsten som näringslivs- och infrastrukturstrateg den 17 september 2007.
Mer information Ann-Charlotte Gjöthlén, Näringslivschef, tel. 0708-516 116, Cecilia Mårtensson tel. 073 – 020 2218.