Nästa steg i processen kring förslaget om stadskärnans utveckling

Den 1 september tar stadsbyggnadsnämnden upp frågan om förslaget om stadskärnans utveckling är tillräckligt färdigt för att gå ut på samråd.

Den 1 september tar stadsbyggnadsnämnden upp frågan om förslaget om stadskärnans utveckling är tillräckligt färdigt för att gå ut på samråd.

Nämndens ordförande, Staffan Norberg, presenterar på pressträffen nämndens ställningstagande i frågan och det vidare arbetet.

Under samrådstiden har södertäljeborna möjlighet att studera förslaget och lämna in sina synpunkter på det. Samrådet kommer att pågå i två månader och kan börja två veckor efter nämndens beslut.

När: 2 september kl. 8.30

Var: Stadshuset, sal Dirigenten

Välkommen!