Ny app visar vad som är på gång i Södertälje kommun

Ny app visar vad som är på gång i Södertälje kommun

Gör felanmälan, se var det finns lediga parkeringsplatser för rörelsehindrade, badtemperaturer, evenemangsinformation, information från kommun, föreningar och organisationer. Det är några exempel på vad ”Södertäljeappen” erbjuder.

Appen lanseras av Södertälje kommun med syftet att öka tillgängligheten gentemot invånarna, och andra som har nytta av informationen. Genom appen samlas relevant information på en plats. Kommunikationsstaben och digitaliseringsenheten har tagit fram appen i samarbete med företaget Innocode, som bland annat har byggt liknande app för Sandefjords kommun i Norge.

Nya tider kräver nya arbetssätt, lansering av denna app är ett led i Södertälje kommuns arbete med att ta ett samlat grepp kring AI och digitalisering, säger Anthony Mc Carrick, digitaliseringsstrateg i Södertälje kommun.

Innehållet och funktionerna i Södertäljeappen som nu lanseras ska fortsätta att utvecklas och växa, nytt innehåll läggs till allt eftersom. Här är kommunen öppen för tankar och idéer från appens användare. Förhoppningen är bland annat att fler föreningar och organisationer ska ansluta sig, via appen sprids innehåll som föreningarna har i sina sociala medier. Appen kan även fungera som en bra plattform för medborgardialoger.

Exempel på innehåll som finns just nu i Södertäljeappen:

  • smart digital information (öppna data), exempelvis kommunägda laddplatser eller parkeringsplatser vid Sorbonska huset (Hebbeparkeringen), felanmälan, badtemperaturer i Södertälje etc.
  • nyheter från kommunens webbplats sodertalje.se och kommunens sociala medier
  • möjlighet att göra felanmälan och chatta med kommunens chatbot Kommun-Kim
  • evenemang och aktiviteter i kommunen
  • Information från föreningar och organisationer i kommunen
  • Användare kan personalisera innehåll utifrån relevans, geografiska områden och intressen, användare kan välja att få push-notiser
  • krisinformation (kan gå ut vid behov)
  • coronainformation

– Appen är en ny spännande kommunikationsplattform som jag tror och hoppas kommer förenkla vardagen för många. Här samlas bra och viktig information. Appen ska vara det självklara valet när man som invånare snabbt vill få koll på vad som är på gång. Den ska även ge viktig kommunal information och när så krävs, samhällsinformation, säger Angela Lövgren tillförordnad kommunikationschef, kommunikationsstaben, Södertälje kommun.

Södertäljeappen är gratis, fungerar för mobiltelefoner och surfplattor, den går att ladda ned från App Store och Google play. Södertäljeappens ikon pryds av en kringla, då kringlan är en stark symbol för Södertälje, och skapar igenkänning hos många.

För mer information: www.sodertalje.se/sodertaljeappen

Kontakt:

Angela Lövgren, tillförordnad kommunikationschef, Södertälje kommun, telefon: 08-523 065 40, angela.lovgren@sodertalje.se