Ny form av boende för äldre i Södertälje

Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att en ny typ av boende för äldre ska uppföras i Södertälje, mellanboende – biståndsbedömt trygghetsboende. Det handlar om ett mellanting till att bo kvar hemma med hemtjänst och att bo på ett särskilt boende med bemanning dygnet runt.Mellanboende är en trygg boendeform för äldre som behöver mer tillsyn men inte omsorg dygnet runt, och som inte längre upplever att det är tryggt att bo kvar hemma. I ett mellanboende finns gemensamma sociala ytor för umgänge, aktiviteter och stimulans.

– Södertälje ska vara en bra och trygg plats att åldras i. Jag är glad att vi nu kan ta nästa steg i utvecklingen av olika former av boende anpassat för äldre. Mellanboende fyller en lucka som idag finns mellan att bo kvar hemma och ett särskilt boende, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad behovsanalys och att upprätta riktlinjer för den föreslagna boendeformen. Dessutom ska förvaltningen genomföra en förstudie för att utreda lämplig lokalisering av mellanboendet.

Verksamheten på mellanboendet kommer att vara i kommunens regi och bestå av hyreslägenheter för att fler ska kunna ta del av utbudet. En plats på boendet kommer att kräva en biståndsbedömning.

Mer information:

Boel Godner, ordförande i kommunstyrelsen (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Lenita Granlund, socialdirektör, Södertälje kommun, 08-523 014 82, lenita.granlund@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje