Ny lag gör att kommunen kan agera snabbt mot restaurangträngsel

Snart kan miljönämnden i kommunerna besluta om stängning av serveringsställen som brutit mot riktlinjer för att undvika trängsel. Riksdagen fattade idag den 17 juni beslutet om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att minska smittspridningen av coronaviruset. 

Hittills har det varit smittskyddsläkaren i regionen som fattat beslut om stängning av restauranger som inte följt riktlinjerna för att undvika trängsel. 

Helena Götherfors, miljöchef i Södertälje kommun berättar att verktygslådan blir större och att kommunen får mandat att både förelägga om åtgärder och att besluta att förbjuda hela eller delar av verksamheten. Besluten kan även innebära vite.

– Att stänga en restaurang som bryter mot regelverket är inget självändamål, men den nya lagen gynnar den enskilda medborgaren som annars riskerar utsättas för onödig smittrisk ute på serveringsställen, säger Helena Götherfors, miljöchef i Södertälje kommun.Det som kommunens inspektörer kontrollerar när de tillsynar serveringsställen, är bland annat:

  • Finns det anslag på dörr eller skylt väl synlig direkt när man kommer in om hur man ska agera?
  • Finns det exempelvis linje på golvet fram till kassan liknande på banker?
  • Uppmanas kunden att hålla avstånd till annan kund?
  • Anges det om att det endast är ok att äta vid sittande vid bord alternativt avhämtning?
  • Finns det bra rutiner för handtvätt?

Hittills har kommunen gjort 363 kontroller på 162 restauranger och kaféer i Södertälje. Av dessa har 73 varit uppföljningsbesök. Kontrollerna startade i  mitten av april.

Utifrån juni månads kontroller har 280 serveringsställen inte haft några avvikelser medan 83 anläggningar har haft avvikelser. Hittills har man bara behövt stänga en restaurang under en kort period. 

– Det är viktigt att restauranger genom rutiner, möblering och andra åtgärder undviker trängsel bland gästerna, men jag vill också uppmana alla besökare att ta sitt personliga ansvar för att minska smittspridningen, säger Helena Götherfors.
Den nya lagen träder i kraft 1 juli och gäller fram till årsskiftet. Staten har aviserat att kommunerna ska få kompensation för kostnaderna det innebär med tillsyn enligt den nya lagen.

Kontakt:

Helena Götherfors, miljöchef Södertälje kommun, tel. 08-52 30 1928, helena.gotherfors@sodertalje.se

Helena Sundman, pressekreterare Södertälje kommun, tel. 08-52 30 6603, helena.sundman@sodertalje.se