Ny YH-utbildning inom logistik - Södertälje kommun och Logent i samarbete

Vuxenutbildningen Södertälje har med Logistikhögskolan AB fått tillstånd att starta en yrkeshögskoleutbildning om övergripande logistik och arbetsledning. Studierna kommer att bedrivas i Södertälje i nära samarbete med företag i branschen.

Vuxenutbildningen Södertälje har med Logistikhögskolan AB fått tillstånd att starta en yrkeshögskoleutbildning om övergripande logistik och arbetsledning. Studierna kommer att bedrivas i Södertälje i nära samarbete med företag i branschen.

– Det är fantastiskt roligt att sy ihop den här utbildningen tillsammans med Logent. Vi ser fram
emot ett spännande samarbete tillsammans. Vår erfarenhet är att YH-utbildningarna ofta leder till jobb tack vare det täta samarbetet med branschen, säger Roswitha Rieder, rektor för Vuxenutbildningen i Södertälje kommun.

En viktig del i YH-konceptet är kopplingen till näringslivet. En stor del av utbildningen är därför förlagd till olika företag i logistikbranschen.

– Vi är mycket glada över att återigen fått förtroendet att genomföra en YH-utbildning tillsammans
med Södertälje kommun. Vi har mycket goda erfarenheter från tidigare genomförda utbildningar och har sett goda resultat hos studenterna, säger Bo Araskog, VD Logistikhögskolan och Business Support Director, Logent AB.

Utbildningen startar till hösten och kommer ha 30 platser. Den är eftergymnasial och studiemedelsberättigande, och vänder sig i första hand till studenter med arbetslivserfarenhet.

Mer information:
Roswitha Rieder, rektor Vuxenutbildningen,
08-523 019 36, roswitha.rieder@sodertalje.se