Arkiv pressmeddelanden

Ny YH-utbildning till Södertälje: ”Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar”

2014-03-13

Hösten 2014 startar Vuxenutbildningen och Folkuniversitetet en ny yrkeshögskoleutbildning i Södertälje. Den är framtagen i samarbete med arbetsgivare, och är en utvecklingschans för undersköterskor.

Hösten 2014 startar Vuxenutbildningen och Folkuniversitetet en ny yrkeshögskoleutbildning i Södertälje. Den är framtagen i samarbete med arbetsgivare, och är en utvecklingschans för undersköterskor.

Utbildningen, som ges på halvfart under två år, är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Den ger den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna inom vård, assistans och omsorg – i såväl privat som offentlig sektor.

– Vi är jätteglada att få denna utbildning till Södertälje. Branschen efterfrågar den här kompetensen
eftersom arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens. På sikt är deras bedömning att efterfrågan kommer att öka ännu mer, säger Roswitha Rieder, rektor på Vuxenutbildningen i Södertälje kommun.

Behovet av utbildade arbetsledare inom assistans, vård och omsorg växer i takt med att gruppledaransvaret i allt högre grad tas över av undersköterskor. Parallellt med denna utveckling kräver den ökande andelen äldre mer vård och omsorg, vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på
kompetensen.

YH-utbildningen är en kostnadsfri eftergymnasial utbildning, där den som studerar är berättigad medel från CSN. Det finns plats för 30 studenter och den kommer att ges i Södertälje.

Mer information:
Roswitha Rieder, rektor Vuxenutbildningen, 08-523 019 36, roswitha.rieder@sodertalje.se