Nya e-tjänster på sodertalje.se

Från och med idag kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade och om parkeringstillstånd för miljöfordon. E-tjänsterna minskar handläggningstider och förenklar för medborgare.

– E-tjänsterna medför att handläggarna får enhetliga underlag vilket i sin tur leder till effektivare handläggningstid och en förenkling för medborgaren, säger Jens Lindh, IT-strateg i Södertälje kommun. De digitala ansökningsformulären består av frågor med flervalsalternativ och personliga uppgifter och finns tillgängliga på www.sodertalje.se/e-tjanster.

Flera e-tjänster finns redan tillgängliga på Södertäljes webbplats och fler planeras framöver; bokning av radonmätning, ansökan om byte av skola och nybyggnadskartor.

– Givetvis kan man fortfarande skicka sin ansökan via en traditionell blankett om man av någon anledning inte vill använda sig av våra e-tjänster, säger Jens Lindh. 

 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Parkeringstillståndet ger rätt att parkera på särskilt reserverade platser. Det innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering annars är förbjuden. I Södertälje kommun är parkeringstillstånd giltiga i högst 2 år. Tillstånd är avgiftsfria, personliga och får endast användas av innehavaren.

Parkeringstillstånd för miljöbilar
Syftet med ett särskilt parkeringstillstånd för miljöanpassade bilar är att värna om en hållbar miljöutveckling. Tillstånd gäller till och med 31 december 2012. Tillståndet innebär att innehavaren får parkera tre timmar på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala parkeringsavgift. Avgift för tillstånd är 400 kronor.


Mer information:
Jens Lindh, IT-strateg, 08-523 024 68, jens.lind@sodertalje.se