Nyföretagande och tillväxt i Södertälje – fokus för nystartat entreprenörsråd

Nyföretagande och tillväxt i Södertälje – fokus för nystartat entreprenörsråd

I dagarna startar Entreprenörsrådet i Södertälje. Syftet är att stimulera nyföretagande och entreprenörskap samt stötta tillväxten hos företag i kommunen. Ordförande är Hidayet Tercan, välkänd entreprenör och grundare av vårdbemanningsföretaget Zemrete.

I dagarna startar Entreprenörsrådet i Södertälje. Syftet är att stimulera nyföretagande och entreprenörskap samt stötta tillväxten hos företag i kommunen. Ordförande är Hidayet Tercan, välkänd entreprenör och grundare av vårdbemanningsföretaget Zemrete.

Initiativet till ett Entreprenörsråd kommer från Södertälje kommun. Genom samverkan med övriga aktörer inom nyföretagande och tillväxt i kommunen vill man bland annat nå nya målgrupper, öka antalet nystartade företag och överlevnadsgraden hos nystartade företag.

– I Södertälje finns flera aktörer inom nyföretagande och tillväxt som på olika sätt bidragit till ett högt nyföretagande. Men vi kan alltid bli bättre och genom att samverka kan vi på ett effektivare sätt fånga upp alla som vill starta eget. Redan nu har vi en idé på ett ”nystartshus” som är tänkt att vara centralt placerat för att inspirera och underlätta nyföretagandet, säger Anna Wrangel, näringslivschef, Södertälje kommun.

I Entreprenörsrådet ingår inledningsvis nio aktörer och organisationer. Bland dessa kan nämnas Nyföretagarcentrum, Drivhuset och Connect Öst. Ordförande för rådet är Hidayet Tercan, som är entreprenör, föreläsare, debattör och grundare av bland annat vårdbemanningsföretaget Zemrete.

– Jag känner mig mycket hedrad av detta viktiga uppdrag och ser fram emot att dela med mig av min erfarenhet som entreprenör, i arbetet med att öka tillväxten för Södertälje kommun. Min förhoppning är att Entreprenörsrådet, i samverkan med kommunen, ska skapa en arena för nya företag att ta plats och att Södertälje kommun blir en förebild för andra kommuner runt om i landet, säger Hidayet Tercan.

Nystartskontoret, som startade 2009 på initiativ av regeringen, kommer att avvecklas i samband med att Entreprenörsrådet startar.

Mer information:

Anna Wrangel, näringslivschef, Södertälje kommun, 08-550 212 32, anna.wrangel@sodertalje.se

Hidayet Tercan, VD Zemrete, 070-376 71 51, hidayet.tercan@zemrete.se