Nytt kriminologiprogram på Campus Telge

Till höstterminen 2013 startar ett treårigt program i utredningskriminologi på Campus Telge. Utbildningen anordnas av Högskolan i Gävle.

Till höstterminen 2013 startar ett treårigt program i utredningskriminologi på Campus Telge. Utbildningen anordnas av Högskolan i Gävle.

Frågor om brottslighet och dess omfattning, struktur och orsaker är allt mer aktuella. Det gäller också samhällets förebyggande åtgärder mot brott. Programmet i utredningskriminologi som startar på Campus Telge ger både teoretiska och praktiska kunskaper inom dessa områden.

Kompetens i kriminologi efterfrågas inom bland annat socialtjänsten, polisen, kriminalvården, tullen, sjukvården och andra myndigheter och företag som arbetar med frågor som rör brottslighet och åtgärder mot brott.

Programmet är en utveckling av de fristående kurser i kriminologi som getts på Campus Telge under hösten. Föreläsningarna ges i Gävle, som studenterna följer hemifrån via dator. Tentor, praktik och grupparbeten genomförs i Södertälje.

 

Mer information:

Eva Helén, Projektledare Campus Telge, 08-5230 37 57, eva.helen@sodertalje.seAngelica Vallgren, PR- och Pressansvarig, Södertälje kommun, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se