Ola Schön tilldelas nyinstiftat pris från Kommuninvest

Idag tillkännagavs att Södertälje kommuns kanslichef Ola Schön är mottagare av Kommuninvests nyinstiftade pris Axelpriset. Priset delas ut till kommuntjänstemän för opartiskhet och saklighet i tjänsteutövningen, och för öppenhet, tillgänglighet och omsorg om gemensamma medel. I år delas priset ut för första gången.

Ola Schn kanslichef p Sdertlje kommun

Juryns motivering: ”Ola Schön uppmärksammas särskilt för sitt mångåriga arbete med att förvalta och utveckla processer och system som värnar grundläggande värden om offentlighet, saklighet, oväld och integritet i en lokal representativ demokrati.”

Ola Schön har varit verksam som kanslichef i Södertälje kommun i över tjugo år, där han har ansvarat för en väl fungerande ärende- och beslutsprocess på kommunstyrelsens kontor. Han delar priset med Lina Dahlbäck, ekonomichef i Malå kommun.

– Både Lina Dahlbäck och Ola Schön har visat hur man uthålligt och trots knappa resurser driver frågor om god ekonomisk hushållning, omprövar verksamheter, bereder bra beslutsunderlag och på den politiska ledningens uppdrag verkställer fattade beslut på ett effektivt sätt, säger Lena Micko, ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Axelpriset har fått sitt namn efter rikskanslern Axel Oxenstierna som på 1600-talet lade grunden till den moderna staten. Han bidrog till att skapa en ordning som tydliggjorde rollerna mellan beslutsfattare och verkställare, en ordning som fortfarande är grunden för Sveriges förvaltning. Axelpriset är instiftat för att lyfta fram den offentliga verksamhetens vikt för tilliten till samhällskontraktet och de grundläggande demokratiska värden det bygger på. Prissumman uppgår till 50 000 kr.

Priset delas ut av kommunernas låneinstitut Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner.

Mer information:

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje