Öppna möten om Södertäljes kulturplan

Öppna möten om Södertäljes kulturplan

Kommunen ska tillsammans med andra kulturaktörer i Södertälje ta fram en kulturplan. Nu anordnas två öppna möten för att ta reda på hur medborgarna ser på kulturens roll i Södertälje.

Kulturplanen ska lyfta fram kulturens olika och viktiga roller i samhället.

Vi ställer frågor som: Vilken roll har kulturen i Södertälje idag? Hur ska kulturen nå fler? Hur lyfter vi kulturen i Södertälje? Hur hittar vi en balans mellan bredd och kvalitet i kulturutbudet? Hur ökar vi tillgängligheten för kultur så att alla medborgare ges möjlighet att delta och verka i kulturlivet? Vad tycker du behövs för att Södertälje i ännu högre grad ska vara en kulturstad i framkant?

Nu välkomnas allmänheten till två öppna möten:

  • 1 juni på Nova, Luna kulturhus, kl. 18.00–20.00. Mötet riktar sig särskilt till ungdomar.
  • 2 juni på Café Blå i Stadsbiblioteket, kl. 18.00–20.00. Mötet vänder sig till alla åldersgrupper.

Mötena leds av Cecilia von Strokirch, som arbetar som kulturproducent på biblioteken i Södertälje.

Med på mötena är även utredaren Eric Sjöström och kultur- och fritidschefen Staffan Jonsson.

Allmänheten kan mejla in sina synpunkter till kulturplan@sodertalje.se. Arbetet med kulturplanen kan också följas på: www.sodertalje.se/kulturplan

– Med dessa möten hoppas vi på en rik dialog med våra medborgare. Det finns många bra idéer i Södertälje och tanken är att fånga upp dem, ge möjlighet till påverkan, säger kultur- och fritidschefen Staffan Jonsson.

Mer information:

Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, 08-523 064 64,

staffan.jonsson@sodertalje.se

Eric Sjöström, kulturutredare, kulturplan@sodertalje.se, 0721-80 79 09