Överenskommelse ger elever mer tid med lärare

Politiker, tjänstemän och fackförbund är överens om ett unikt åtgärdsprogram för Södertäljes skolor. Förutom mer pengar får varje elev ytterligare 200 timmar med sin lärare. Det blir också fler lärare, nolltolerans mot skolk och inga håltimmar i schemat.

Politiker, tjänstemän och fackförbund är överens om ett unikt åtgärdsprogram för Södertäljes skolor. Förutom mer pengar får varje elev ytterligare 200 timmar med sin lärare. Det blir också fler lärare, nolltolerans mot skolk och inga håltimmar i schemat.

Södertälje kommun tar nu ett krafttag för skolorna: alla elever erbjuds ytterligare 200 timmars tid per läsår tillsammans med sina lärare och de elever som inte når målen ska ordineras extra skoltid. Samtidigt införs en nolltolerans mot skolket genom sammanhängande skoldagar utan håltimmar. Det kommer också att bli fler lärare i kommunens skolor.

Satsningen beslutades på fredagens sammanträde i kommunstyrelsen och såväl kommunledning och fackförbund är överens om den konkreta åtgärdsplan som tagits fram.

– Alla ställer upp! Både kommunstyrelsen, kommunledning och lärarnas fackförbund skjuter här till resurser genom förändrade arbetssätt, mer pengar och genom att sätta frågan högst på dagordningen, säger Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör i Södertälje kommun.

– Vi ska ha med ett finger i varje gryta så att varje enskild elev nås av satsningen på mer lärartid, säger Annabella Kraft, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Den unika överenskommelsen mellan kommunen och lärarnas fackliga representanter lägger tillsammans med den av kommunstyrelsens beslutade åtgärdsplan och de extra tillförda medlen grunden för satsningen.

Under tisdagen presenterade också Lärarförbundet sin årligt återkommande ranking ”Bästa skolkommun” där Södertälje fallit från plats 270 till plats 279.

– Vi gör satsningen för den enskilde elevens skull, inte för att få en bättre placering i kommande rankningar, påpekar Annabella Kraft.

Södertälje får genom den unika överenskommelsen med lärarfacken ut betydligt mer lärartid med eleverna än tidigare. Satsningen förväntas dock inte ge omedelbart genomslag i Svenska lärarförbundets ranking men kommer på sikt att öka elevernas möjligheter till högre måluppfyllelse, konstaterar Annabella Kraft.

– Vi har precis börjat. De insatser vi gör idag kommer att utveckla Södertäljes skolor under de närmaste tre åren. Vi väljer att fokusera på att förbättra villkoren för lärande för varje enskild elev, inte på Södertäljes relativa position i jämförelser med andra kommuner, avslutar Annabella Kraft.

 

Mer information:

Ulla- Marie Hellenberg, Kommundirektör, Södertälje kommun, 08-523 010 81

Annabella Kraft, Utbildningsdirektör, Södertälje kommun, 08-523 019 99