Arkiv pressmeddelanden

Oxbacksskolan blir profilskola i NO-ämnen, teknik och matematik

2012-06-18

Oxbacksskolan i Södertälje kommer från och med terminsstarten i höst att bli en profilskola inom naturvetenskap, teknik och matematik. Skolan kommer att ha ett unikt samarbete med Tom Tits experiment. Barnen kommer att få skruva, böja och undersöka saker för att komma underfund med hur de är beskaffade.

Oxbacksskolan kommer från och med terminsstarten i höst att bli en profilskola inom naturvetenskap, teknik och matematik.  Skolan kommer att ha ett unikt samarbete med Tom Tits experiment.  

Oxbacksskolan kommer från och med hösten att undervisa mer idébaserat och bli en profilskola inom NO-ämnen. Det innebär bland annat att eleverna ska få saker att hända för att inte tappa intresset. Barnen kommer att få skruva, böja och undersöka saker för att komma underfund med hur de är beskaffade.

 - Har man en god naturvetenskaplig grund finns också alla möjligheter att få intressanta jobb i framtiden, säger Jerry Norrbom, rektor på Oxbacksskolan.

 Närheten till Tom Tit har öppnat för goda möjligheter till samarbete. Under nästa läsår kommer all personal på Oxbacksskolan att utbildas på Tom Tit och under en treårsperiod är målsättningen att alla lärare som undervisar i matematik, NO och teknik ska ha genomgått högskolekurser i Tom Tits regi.

 Utbildningsdirektör Peter Fredriksson är positiv till Oxbacksskolans nya inriktning.

 - Oxbacksskolan är ett föredöme. Vi behöver fler skolor med tydliga verksamhetsidéer, det skapar vi-känsla och leder till att vi får bättre skolor i Södertälje, säger han.

 Bild bifogas, fotograf: Jan Wejstad

 Mer information:

Jerry Norrbom, rektor Oxbacksskolan, 08-523 010 74,  jerry.norrbom@sodertalje.se

Peter Fredriksson, utbildningsdirektör,08-523 019 99, peter.fredriksson@sodertalje.se