Arkiv pressmeddelanden

Patrullerande poliser tilldelas årets Sankta Ragnhildsmedalj

2020-05-29

2020 års Sankta Ragnhildsmedaljörer är Henrik Billstam och Per-Olof Forsell som tilldelas priset för sina insatser för Södertälje och kommunens medborgare.

I år kan medborgarna följa utdelningen av Sankta Ragnhildspriset i kommunens digitala kanaler.  Mottagarna är två patrullerande poliser som varit närvarande i centrum av Södertälje i decennier. 

Henrik Billstam och Per-Olof Forsell får Sankta Ragnhildmedaljen för att de "har gjort betydelsefulla insatser, inte bara under det gångna året utan under flera decennier," står det i represenatiaonsgruppens motivering.

"De har gjort det på ett sätt som tjänar som förebild för många. Lugnt, tryggt och metodiskt har de patrullerat i centrum i Södertälje. Deras sätt att arbeta – vänligt och trevligt men med fast hand och tydliga gränser – har väckt respekt överallt i samhället. Poliserna Henrik Billstam och Per-Olof Forsell har i sin gärning haft mycket stor betydelse för Södertäljeborna." 

Polisinspektör Per-Olof Forsell hade före pensionen i januari i år jobbat i kommunen sedan 1988 och Henrik Billstam, poliskommissarie har tillhört Södertäljepolisen sedan 1976.

En drivkraft för poliserna har varit den viktiga kontakt de fått med medborgarna.
– När vi patrullerar visar vi oss. Det ger bra respons jämfört med när vi sitter i bilar. Pensionärer, näringsidkare, ungdomar och missbrukare har stegvis fått förtroende för oss och börjat öppna sig, säger Per-Olof Forsell.
Henrik Billstam instämmer. 
– Genom att samma poliser syns på stan över tid, får vi kontakt både med skötsamt och mindre skötsamt folk. Man vill helst inte hålla på med något fuffens när polisen riskerar att se på.

Att få det här priset tycker poliserna är omtumlande, men mycket positivt. Båda menar att priset även betyder mycket för hela yrkeskåren.

– Det är ett erkännande för polisens arbete gentemot medborgarna överlag, säger Henrik Billsten.

Digital prisutdelning kan ses på nationaldagen

Prisceremonin och nationaldagsfirandet – som i år firas genom ett förinspelat program på grund av pandemin – kommer att finnas tillgänglig för alla att se lördagen den 6 juni kl. 13.00 Södertälje kommuns webbplats, på Södertälje kommuns Facebooksida samt på Facebooksidan för Kultur och fritid i Södertälje. Sankta Ragnhildsmedaljen belönar personer som har gjort och gör stora insatser för Södertälje och kommunens medborgare. 

Det var Södertälje kommunfullmäktige som delade ut årets medalj.
– Att under en ceremoni samlas runt att fira dem som gör gott för Södertälje och på så vis stärka lokalandan är en viktig tradition. Den behöver vi hålla i, även under en pandemi som denna, säger Peter Friström, ordförande i kommunfullmäktige.

Struerpokalen kommer inte delas ut i år på grund av att pandemin påverkat sportutövandet. Detta års pokal delas ut 2021 i stället. 

Mer information:
Peter Friström, ordförande i kommunfullmäktige (S), 08-523 069 07, peter.fristrom@sodertalje.se
Helena Sundman, pressekreterare, 08-523 066 03, helena.sundman@sodertalje.se
Södertälje kommuninfo@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00
www.sodertalje.se www.sodertalje.se/press
www.twitter.com/sodertalje
www.facebook.com/sodertalje