Peter Taberman och Tina Westerlund är årets S:ta Ragnhildsmedaljörer

Peter Taberman och Tina Westerlund är årets S:ta Ragnhildsmedaljörer

2022 års S:ta Ragnhildsmedaljörer är Peter Taberman och Tina Westerlund. Peter Taberman tilldelas priset för sin bildskatt och engagemang för Södertäljes nutidshistoria och Tina Westerlund för sina kärleksfulla skildringar av Södertäljes historia.

smedaljörer

2022 års S:ta Ragnhildsmedaljörer är Peter Taberman och Tina Westerlund. Peter Taberman tilldelas priset för sin bildskatt och engagemang för Södertäljes nutidshistoria och Tina Westerlund för sina kärleksfulla skildringar av Södertäljes historia.

Representationsgruppens motivering för Peter Taberman:

Den som inte känner sin historia kan ha svårt att få grepp om framtiden, sägs det. Årets S:ta Ragnhildsmedaljör har hjälpt Södertäljebor och andra historieintresserade med det, genom att visa oss autentiska bilder i bokform och vid uppskattade föredrag. Med sin fantastiska samling av vykort med Södertäljemotiv från 1890-talet och framåt har medaljören gjort det möjligt för många att ta del av berättelser om Södertäljes historia. Han har låtit oss följa stadens stora förändring, från populär badort och mindre arbetarstad till den stora industristad Södertälje är idag.

Peter Taberman tilldelas 2022 års S:ta Ragnhildsmedalj för sitt engagemang för Södertäljes nutidshistoria och för att han så generöst delat med sig av sin bildskatt.

Peter Taberman är född i Södertälje 1953. Han bor i Pershagen och har sommarhus på Mörkö. Peter arbetade som programchef på Södertälje stadsscen, Estrad & Trombon till sin pension 2019. Han har sedan mitten av 1970-talet samlat topografiska vykort med Södertäljemotiv och har en samling på cirka 4000 kort. Peter Taberman har också hållit stadsvandringar och föredrag om Södertälje samt är medlem i flera ordenssällskap såsom Sancta Ragnhilds Gille och sitter i styrelsen i Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje .


Representationsgruppens motivering för Tina Westerlund:

Med stor kunskap och humor berättar årets S:ta Ragnhildsmedaljör om historiska platser, människor och händelser i Södertälje. Hon har roat och fascinerat Södertäljebor och andra historieintresserade under många år, genom böcker, radio och föredrag samt under stadsvandringar. Även om medaljören har prövat sina vingar på andra platser i Sverige, har hon alltid sökt sig tillbaka till Södertälje.

Författaren och journalisten Tina Westerlund föräras 2022 års S:ta Ragnhildsmedalj för sina kärleksfulla skildringar av Södertäljes historia.

Tina Westerlund är född 1946 och kom till Södertälje 1977 för att börja som reporter på Lokalradion. Sedan dess har Södertälje förr och nu har varit hennes käraste verktygslåda. Hon har gjort radio- och TV-program, kommuntidningar och väldiga mängder kommunal information då hon under 10 år var informationschef i Södertälje kommun. Tina Westerlund har skrivit ett antal böcker om Södertälje – Skrytboken, Tokboken samt historien om Tom Tits. Utöver det några samlingar med egensinniga kulturhistoriska strövtåg och en roman om en halshuggen borgmästare.

De senaste åren har fyllts av guidningar, stadsvandringar, studiecirklar och en mängd föredrag på ämnen hämtade ur Södertäljes historia.

S:ta Ragnhildsmedaljen belönar personer som har gjort och gör stora insatser för Södertälje och kommunens medborgare. Årets medalj delas ut av Södertälje kommunfullmäktige i samband med firandet av Sveriges nationaldag 6 juni på Torekällberget.


För mer information:

Peter Friström, kommunfullmäktiges ordförande, Södertälje kommun
Telefon: 08-523 069 07
E-post: peter.fristrom@sodertalje.se

Avsändare:
Elisabet Qvarford, tf pressekreterare, Södertälje kommun
Telefon: 08-523 065 15
E-post: elisabet.qvarford@sodertalje.se