Pressinbjudan: Nu öppnar Södertäljes första familjecentral

På fredag den 10 februari kl. 13 invigs en helt ny familjecentral i Geneta. Varmt välkommen att möta ansvariga politiker från kommun och landsting och personal som arbetar med verksamheten

På fredag den 10 februari kl. 13 invigs en helt ny familjecentral i Geneta. Varmt välkommen att möta ansvariga politiker från kommun och landsting och personal som arbetar med verksamheten.

Att alla barn ska ha bra uppväxtvillkor är Södertälje kommuns främsta fokus. Genom uppstarten av Södertälje kommuns och Stockholms landstings första familjecentral ges möjligheter att påverka barns uppväxtvillkor i positiv riktning.

Invigningstalare:
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
Rose- Marie Jacobsson, socialnämndens ordförande (S)
Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd Stockholms Landsting (Kd)
Karin Steinberg, regionchef Capio (som ansvarar för barn- och mödrahälsovård)

Under invigningen presenterar familjecentralens personal verksamheten.

Tid: fredag den 10 februari kl. 13-15
Plats: Prästgårdsvägen 4, Geneta centrum

En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. Här samverkar barnmorskemottagning, barnavårdcentral, öppen förskola och kuratorer. Syftet är att ge tidigt stöd till barnfamiljer för att förebygga ohälsa. Familjecentralen är också en mötesplats där barn och vuxna kan träffas och utbyta erfarenheter.

Mer information:

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Rose- Marie Jacobsson, socialnämndens ordförande (S), 08-523 012 27, rose-marie.jacobsson@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

vxl: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje