Arkiv pressmeddelanden

Pressinbjudan: Över 100 fritidsledare besöker Södertälje

2015-10-12

I morgon, tisdag den 13 oktober, besöker över 100 fritidsledare från hela Stockholmsregionen Södertälje. Syftet är att lära och samtala om metoder som leder till en mer jämställd och inkluderande ungdomsverksamhet.

I morgon, tisdag den 13 oktober, besöker över 100 fritidsledare från hela Stockholmsregionen Södertälje. Syftet är att lära och samtala om metoder som leder till en mer jämställd och inkluderande ungdomsverksamhet.

Konferensen är en del av Keks-nätverkets satsning på kompetensutveckling. Satsningen går under namnet UF-forum. Södertälje kommun och Ung fritid står som värdar för detta tillfälle. Media har möjlighet att närvara vid tillfället.


 - Att skapa mer jämställda och inkluderande mötesplatser är prioriterat hos oss och det är en otroligt viktig fråga för den öppna ungdomsverksamheten på nationell nivå. Därför är det extra roligt att vi får vara värdar för det här unika tillfället och få dela med oss av våra erfarenheter och lära av andra, säger Staffan Jonsson, chef för kultur- och fritidskontoret. 

Om Ung fritid
Ung fritid driver idag sju kommunala mötesplatser och tre andra drivs fristående på uppdrag av oss. Samtliga mötesplatser riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Verksamheten utgår ifrån de ungas initiativrikedom, kunskap och kreativitet.


Alla mötesplatser som drivs av Ung fritid har ett gemensamt basutbud med aktiviteter som t.ex. läxläsning, idrottsverksamhet och café. Ung fritid ska också samverka med sin omgivning och erbjuda ett par större evenemang per år. Ung fritid skapar roliga utmaningar och upplevelser som gör unga bättre rustade för vuxenlivet


Om Keks
Keks är ett nätverk med 42 anslutna kommuner som skapar förutsättningar för samverkan runt utvecklingen av den öppna ungdomsverksamheten i riktning mot ett mer systematiskt och kreativt arbete byggt på ungdomars delaktighet. Keks roll är att utveckla och stödja användandet av nya verktyg, metoder, processer och kompetenser som underlättar förverkligandet av vår idé; ”att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande”.

 

Tid: Tisdag den 13 oktober kl 13.00

Plats: Södertälje stadshus, Campusgatan 26, lokal Demokratin


Mer information:
Staffan Jonsson, Kultur- och fritidschef, 08-523 064 64, staffan.jonsson@sodertalje.se

Jonas Agdur,ordförande Keks-nätverket, 070-340 34 71, jonas.agdur@keks.se