Arkiv pressmeddelanden

Pressinbjudan: Presentation av elevenkäten i Södertälje

2012-08-28

Södertälje kommun presenterar kommunjämförande data om bland annat ungas användning av tobak, alkohol och narkotika från elevenkäten 2012.

Elevenkäten genomförs vartannat år i de flesta kommuner i Stockholms län. Enkäten är genomförd bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Enkäten mäter drogvanor, normbrytande beteende, skolanknytning, fritidsvanor, trygghet, psykisk hälsa samt risk- och skyddsfaktorer.

Tid: torsdag 30 augusti kl 10.00      
Plats: Ronnaskolan, Robert Anbergs väg 1-3, Södertälje

Medverkande:
Åke Martinsson, Preventionssamordnare Södertälje kommun
Lina Axelsson Kihlblom, Rektor Ronnaskolan
Anders Frick, Fältassistent Södertälje kommun
John Youssef, klass 8C Ronnaskolan
Maria Shamon, klass 8A Ronnaskolan

Mer information:
Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig Södertälje kommun, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se