PRESSINBJUDAN: Skolinspektionen till Södertälje

Under våren 2015 har Skolinspektionen genomfört tillsyn av Södertäljes skolor. På onsdag besöker de Södertälje för att presentera rapporten.

Under våren 2015 har Skolinspektionen genomfört tillsyn av Södertäljes skolor. På onsdag besöker de Södertälje för att presentera rapporten.

Tid: onsdag 26 augusti kl 09.00- 10.30
Plats: Södertälje stadshus, Campusgatan 26, lokal Estrad

Media har möjlighet att ställa frågor till berörda direkt efter presentationen.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Mer information:
Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se