Rekordbra betyg för eleverna i Södertälje

För sjätte året i rad förbättras elevernas betyg i årskurs 9 i Södertäljes kommunala skolor.

För sjätte året i rad förbättras elevernas betyg i årskurs 9 i Södertäljes kommunala skolor.

– Det är fantastiskt roligt. Att resultaten hela tiden förbättras är viktigt, det visar att våra prioriteringar och satsningar får effekt, säger utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons.

Det genomsnittliga meritvärdet har på ett år förbättrats från 213 till 218 poäng. År 2010 var meritvärdet 190 poäng. Andelen elever som är behöriga för gymnasiet och andelen elever med betyg i alla ämnen har också ökat.

– Vi får hela tiden kvitton på att vi gör ett bra arbete. Södertäljes skolor presterar långt över vad man kan förvänta sig. Det visar tidigare statistik från Skolverket. Det visar också den ström av besökare från andra kommuner som vill veta vad vi gör för att lyckas, säger utbildningsdirektör Peter Fredriksson.

Några förklaringar som Peter Fredriksson ger till de förbättrade resultaten:

  • Regelbunden uppföljning av hur det går för alla elever i alla ämnen.
  • En samsyn hos politiker, tjänstemän och lärare om mål, strategier och åtgärder så att alla hjälps åt.
  • Anpassningar och stöd till elever som har svårt att nå målen.
  • Tvålärarmodell som gör att lärare kan hjälpas åt och att elever får mer hjälp.
  • Utvecklingslärare som tillsammans med lärarna förbättrar ledarskapet i klassrummet.
  • Ett tydligt fokus på att förbättra arbetsron i klassrummet och öka elevernas studiemotivation.


– Vi vet vad som kännetecknar en bra skola och vad som leder till att elever och lärare får förutsättningar att lyckas. Vi håller oss till det som beprövad erfarenhet och forskning har visat är framgångsrikt. Det kommer vi långt med och det ska vi fortsätta med, säger Peter Fredriksson.

Mer information:

Elof Hansjons, kommunalråd (S), 08-523 025 78, elof.hansjons@sodertalje.se,

Peter Fredriksson, utbildningsdirektör, 08-523 019 99, peter.fredriksson@sodertalje.se