Säg vad du vill tycka till om direkt till politikerna 19 september

Vilka frågor vill medborgarna i Södertälje kommun tycka till om innan politikerna fattar beslut?

Vilka frågor vill medborgarna i Södertälje kommun tycka till om innan politikerna fattar beslut?

Det hoppas kommunen få svar på i den dialog som just nu genomförs. På fredag, den 19 september, är det fritt fram prata direkt med flera av politikerna i kommunfullmäktige. Då finns de på plats längs gångstråket på Storgatan och Politikertorget mellan klockan 13.30 och 15.00 för att hämta in åsikter i frågan.

Dialogen om vad Södertäljeborna vill tycka till om sker även i form av intervjuer på stan, enkäter på biblioteket i Luna kulturhus och i stadshusets reception. Det finns också möjlighet att tycka till via kommunens webbplats, www.sodertalje.se/dialog

Syftet med dialogerna är att ge kommunens politiker ännu bättre beslutsunderlag i en rad olika frågor, men först ges medborgarna nu möjlighet att lista områdena de vill tycka till om.

Mer information:
Mats Pertoft (mp), ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen,
070-851 80 79
Jessica Söderström, projektledare, 0766-48 27 58