Samverkan med trafikskolor och Södertälje kommun hjälper polisen att störa brottslig verksamhet i bostadsområden

Södertäljepolisen ger sig in i kampen mot bostadsinbrott med hjälp av lokala trafikskolor.

Södertäljepolisen ger sig in i kampen mot bostadsinbrott med hjälp av lokala trafikskolor.

– Projektet handlar om att polisen informerar trafikskolorna om i vilket område det har varit inbrott. Trafikskolorna planerar då in sina lektioner i den mån det går i dessa områden. Tanken är att vi ska få fler vaksamma ögon i området, säger projektledaren och polisassistenten Marcus Elofsson.

– Vi vet att inbrottstjuvar oftast jobbar av ett område i taget. Begås det ett inbrott så blir det oftast ett par till i samma område inom ett par dagar. Trafikskolornas bilar kör många mil dagligen i Södertälje, varför inte använda deras ögon som ändå finns där ute, fortsätter Marcus Elofsson.

Förebilden till projektet är Tyresö där man arbetat på detta sätt sedan 2008. Där har man lyckats få ner inbrottsstatistiken med 27 procent sedan projektets start medan den har gått upp med 49 procent i resten av länet. I Tyresö har polisen hjälp av en trafikskola, i Södertälje har nio av tio tillfrågade trafikskolor visat intresse att medverka.

– Statistiken talar sitt tydliga språk, det är trafikskolorna som gör skillnaden eftersom man kan se i statistiken att inbrotten i Tyresö går upp när trafikskolorna har semester, berättar Marcus Elofsson.

Insatsen görs för att stärka den goda trenden med minskande antal villainbrott i Södertälje och samtidigt ytterligare stärka samverkansarbetet. Det handlar om att få fler delaktiga i det brottsförebyggande arbetet – i det här fallet såväl trafikskolor som deras elever.

Att alla ska känna sig trygga i sina hem och slippa påhälsning av inbrottstjuvar borde vara allas rättighet. Kan trafikskolor bidra till ökad trygghet och minskade bostadsinbrott vinner alla på det.

Utöver att vi meddelar trafikskolorna var det har varit inbrott så kommer vi även att sätta upp skyltar på den aktuella gatan som informerar om att gatan har varit utsatt för inbrott. Vidare så kommer samma information att läggas ut på Södertälje kommuns webbplats www.sodertalje.se där man kan gå in och titta. Allt för att uppmärksamma boende och folk som rör sig i området om problemet. Ser du något misstänkt kan du ringa Södertäljepolisens tipsnummer gällande inbrott, 0708-90 60 90.

– Polisen behöver all hjälp vi kan få för att få bukt på problemet. Tanken är att vi ska utöka till andra aktörer som finns och rör sig i bostadsmiljön om projektet faller väl ut. Det är heller inget som säger att vi inte kan använda oss av trafikskolorna vid andra tillfällen, till exempel om ett barn är bortsprunget, berättar Marcus Elofsson.

Trafikskolor som visat intresse att var med är King trafikskola, Telge trafikskola, Grönlunds, Pedalens trafikskola, Ekos trafikskola, Körkortspoolen, Körkortscenter, Alberts körskola och Kringlans trafikskola.

Media välkomnas för mer information kring arbetet:

Tid: måndagen den 28 februari kl 14.00

Plats: Södertälje stadshus, Campusgatan 26, lokal Harmoni, plan 1

Mer information:
Marcus Elofsson, polisassistent Södertäljepolisen, 08-401 89 30

Torbjörn Åkerblad, tf informationschef, Södertälje kommun, 08-523 061 61