”Science Week är väldigt viktig för Södertälje kommun”

”Science Week är väldigt viktig för Södertälje kommun”

Den 1–3 februari arrangeras Science Week digitalt och på plats i Södertälje Science Park. Årets tema är Agenda 2030, det erbjuds ett 60-tal kostnadsfria seminarier inom hållbar utveckling, produktion och stadsutveckling. Södertälje kommun är medarrangör och deltar i flera programpunkter, bland annat lyfts livsmedelsberedskap och stadsplanering. Kommunen delar även ut hållbarhetspriset.

- Science Week är väldigt viktig för Södertälje kommun. Södertälje har länge varit ett nav för forskning, innovation och kunskap, men det är genom att samlas som vi kan inspirera varandra och öka takten i arbetet för en hållbar samhällsutveckling, säger stadsdirektör Stefan Hollmark.

Att kommunen står bakom flera programpunkter ser han som positivt.

- Exempel som visar vår bredd, är att vi samlar tunga nyckelaktörer och sätter fokus på livsmedelsberedskap. Vi berättar även om en förstudie inom avfallshantering där blockkedjeteknik som används i digitala valutor kan hjälpa till att skapa tillit till välfärden. Självklart samtalar vi även om hur vi bygger en hållbar och attraktiv kommun – vår stadsarkitekt spanar utifrån förändrade livsmönster, säger Stefan Hollmark.

Sara Seing, kostchef i Södertälje kommun och verksamhetschef för MatLust Utvecklingsnod, medverkar i programpunkten: Rusta livsmedelssystemet - hållbara matsystem i en osäker tid. Det blir fokus på beredskapsperspektivet och även vilket ansvar kommuner och företag har för livsmedelsförsörjning vid kris. Andra frågor som lyfts är klimatförändringarna, ansvaret att minska matens klimatbelastning och anpassa produktionen till förändrade odlingsvillkor.

- Inom Södertäljes offentliga måltider har vi länge samarbetat med livsmedelsproducenter för att ersätta mindre hållbara produkter. Vi har utvecklat allt från gråärtsfalafel till braxenfärs och helkorn, och stärkt vår lokala livsmedelsberedskap, berättar Sara Seing.

Samhällsbyggnadskontoret håller i flera programpunkter, bland annat Förändrade livsmönsters påverkan på stadsplaneringen där stadsarkitekt Andreas Pålsson framtidsspanar kring hur våra vanor och beteenden påverkar samhällsplaneringen.

Exempel på fler programpunkter där kommunen är delaktig

Utdelning av Södertälje kommuns hållbarhetspris

Varje år delar Södertälje kommun ut ett hållbarhetspris till en person, ett företag eller en förening som jobbar aktivt med hållbar utveckling. Välkommen till prisutdelningen av hållbarhetspriset och efterföljande hållbarhetsmingel.

Avfall är en resurs! Hur säkrar blockkedja spårbarhet?
Blockkedjeteknik, eller blockchain som det också kallas, förknippas ofta med digitala kryptovalutor. Men det kan också vara ett verktyg för att säkra spårbarhet i avfall. Här medverkar Andreas Sundberg, digitaliseringsenheten, Södertälje kommun och Charlotta Jernå, utredare miljö, Telge Återvinning.

Grand Opening - hållbarhet i en turbulent tid 
Invigning av Science Week. Nu är det sju år kvar tills målen i Agenda 2030 ska vara uppfyllda. Här medverkar bland annat kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

Södertälje Företagardag, med en frukostklubb, företagsmässa med över 40 utställare och Södertäljegalan där flera utmärkelser delas ut, bland annat kommunens egna; Årets Kringelställe.

Hållbarhet som konkurrensfördel för företag 
Digital föreläsning, som bland annat fokuserar på hur hållbarhetsarbete kan stärka konkurrenskraften och lönsamhet för företag i Sverige.

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 
Här ges exempel på nya samarbeten och arbetssätt som bidrar till att nå målen i Agenda 2030. Ett sådant är satsningen som kommunen gör tillsammans med Nobina och SL. Medverkar gör bland annat Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg, Södertälje kommun.

Fakta Science Week

Första Science Week anordnades 2018 i samband med invigningen av Södertälje Science Park och KTH Södertälje. Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion. Huvudpartners och grundare är AstraZeneca, KTH, Scania och Södertälje kommun. Science Week är ett årligt samhällsforum om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. Årets upplaga sker både på plats och även digitalt. Det är öppet för alla intresserade att ta del av programpunkterna, det är även kostnadsfritt (frånsett Södertäljegalan). De digitala programpunkterna går att se i efterhand.

Läs mer om Science Week och programmet: Science Week 1 – 3 februari 2023