Arkiv pressmeddelanden

Skolrevolutionen fortsätter

2012-06-13

Det systematiska kvalitetsarbetet lyfts när skolinspektionen gör uppföljning av utbildningen i Södertälje kommun.

Det systematiska kvalitetsarbetet lyfts när skolinspektionen gör uppföljning av utbildningen i Södertälje kommun.

De förändringar som skett och som skolinspektionen uppmärksammar, sedan myndigheten publicerade sin granskningsrapport 2011, är att Södertälje har lagt ett tydligt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet.  Skolinspektionen nämner också åtgärder för ökad trygghet och studiero samt större medvetenhet när det gäller särskilt stöd som positiva exempel på Södertälje kommuns utvecklingsarbete i skolan.

– Det systematiska kvalitetsarbetet är något som Skolinspektionen särskilt lyfter fram, det visar sig redan ha effekt ända in i klassrummen. Södertälje är på rätt väg, det är kommunen och Skolinspektionen överens om, säger Peter Friström, ordförande i utbildningsnämnden.

I början av juni genomförde Skolinspektionen ett seminarium i Södertälje med fokus på rapporten från 2011 och de åtgärder kommunen vidtagit. 

 – I Södertälje har vi påbörjat en skolrevolution och det är mycket kvar att göra. Vi har en stor utmaning framför oss, där målet är att höja kunskapsresultatet. I slutändan är det i klassrummet vi måste se effekterna av vårt arbete, säger Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Skolinspektionens uppföljning i tid
9 januari 2012
Södertälje kommun lämnar in en långsiktig plan till Skolinspektionen
Skolbesök genomfördes av Skolinspektionen under vårterminen

1 juni 2012
Seminarium – Uppföljningen av tillsynen av utbildning i Södertälje
2 november 2011
Avstämning med Skolinspektionen

 

Mer information:
Peter Friström, ordförande utbildningsnämnden, 08-523 069 07, peter.fristrom@sodertalje.se
Peter Fredriksson, utbildningsdirektör, 08- 523 019 99, peter.fredriksson@sodertalje.se
Angelica Vallgren, PR- och Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se