Snart är det dags för Hack för Södertälje – två hackaton med fokus på ett hållbart Södertälje 2030

I samband med Södertälje Science Week arrangerar Södertälje kommun fredagen den 31 januari två hackaton som fokuserar på framtidens hållbara stad 2030. Under 24 timmar samarbetar deltagare för att skapa nya innovativa lösningar och idéer till Södertälje citys utveckling. Samma dag samlas skolelever på Science Park för att bygga sitt framtida hållbara Södertälje – i Minecraft.– Det här är ett sätt att lösa samhällsutmaningar med digitaliseringens hjälp, säger kommunikations- och digitaliseringschef Maria Dahl Torgerson. Det är också en spännande och ny metod att arbeta tillsammans med Södertäljeborna kring. Årets hackaton har ett givet Södertäljesammanhang, men både metod och resultat är lika relevanta för andra kommuner.

Tre fokusområden genomsyrar årets hackaton: 1) miljömässig hållbarhet
, 2) hållbara transporter, och 3) en attraktiv och hållbar stadskärna.

Alla bidrag som lämnas in bedöms av en jury med representanter från Södertälje Science Park, Södertälje City och Hack for Sweden. Vinnare utses i fyra kategorier: bästa hållbara lösningen för flest människor, bästa presentationen, mest vågade idén och publikens val. Bidragen kommer att presenteras på Södertälje Science Park lördagen den 1 februari.

Under fredagen genomför dessutom ett 20-tal mellanstadieelever från Igelstaskolan ett hackaton i Minecraft. Eleverna kommer arbeta i Minecraft Education för att bygga sitt framtida hållbara Södertälje.

Ett hackaton är ett evenemang där problemlösning står i fokus och där syftet är att skapa samhällsnytta. Vem som helst har kunnat anmäla sig till årets Hack för Södertälje. Ingen teknisk kompetens är nödvändig, och deltagarna jobbar tillsammans i grupper och bidrar med sina egna erfarenheter och kompetenser. Deltagarna får tillgång till så kallade öppna data i Södertälje, i andra kommuner och hos myndigheter i Sverige och världen.

I arbetet med Hack för Södertälje har Södertälje kommun samarbetat med Södertälje City och Södertälje Science Park. Partners är Hack for Sweden och Tietoevery. Evenemanget är en del av Södertälje Science Week.

Hack för Södertälje är en viktig kompetenshöjande del av Södertälje kommuns digitala strategi.

Mer information

Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef, Södertälje kommun, 08-523 067 19, maria.dahl-torgerson@sodertalje.se

Tony McCarrick, digitaliseringsstrateg, Södertälje kommun, 08-523 065 28, anthony.mccarrick@sodertalje.se