Socialminister Lena Hallengren gör digitalt besök i Södertälje

Den 21 april gör socialminister Lena Hallengren ett digitalt besök hos Södertälje kommun.

Fokus för det digitala mötet är kommunens arbete inom äldreomsorgen under det pågående utbrottet av covid-19. Bland annat finns intresse för kommunens specialistteam inom hemtjänsten vars uppgift är att vårda de brukare som konstaterats smittade av covid-19.

Medverkande är bland annat kommunstyrelsens ordförande Boel Godner och omsorgsdirektör Karin Björkryd.

Media är välkomna att ta del av ytterligare information om mötet i efterhand.
 

För kommentarer:
Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Mobil: 073-274 2353

Frida Sköld Johnsson
Kommunalrådssekreterare hos kommunstyrelsens ordförande Boel Godner
Mobil: 076-724 7179