Södertälje - ett Fairtrade City - välkomna till upptaktsmöte

Under 6-19 oktober genomför Världsbutiken i Södertälje kampanjveckor för Rättvisemärkt. Som en del av kampanjen passar kommunen på att ta initiativ till ett arbete för att kvalificera Södertälje kommun som Fairtrade City. Lokala aktörer från både näringsliv och ideell sektor bjuds in till att delta i arbetet enligt kriterierna för Fairtrade Citys varumärke.

Fairtrade City innebär att ideella organisationer, företag, handlare, restauranger osv., tillsammans engagerar sig för att öka den etiska och rättvisa handeln och konsumtionen i Södertälje kommun. Första steget är att nå ett minikrav i utbud och konsumtion av rättvisemärkta produkter i affärer och på arbetsplatser. När kravet är uppnått diplomeras kommunen som Fairtrade City och alla bidragande aktörer får rätten att använda sig av Fairtrade City i sin profilering och marknadsföring.

För att dra igång detta diplomeringsarbete, bjuder kommunen in till ett upptaktsmöte för att informera om vad Fairtrade City innebär. Målet under upptaktsmötet är också att bilda en styrgrupp, med representanter från olika aktörer, vars uppgift är att leda och driva arbetet mot diplomeringen Fairtrade City.

Datum: onsdag 15 oktober
Tid: 15:00-16:30
Plats: Södertälje Stadshus, Campusgatan 26.

Mer information:
Ev. frågor besvaras av Roger Svanborg, tel: 08 550 212 25 eller via e-post roger.svanborg@sodertalje.se

Mer information finns även på webbplatsen www.rattvisemarkt.se


Varmt välkomna!

Ewa Lofvar Konradsson,
Ordförande i Miljö och hälsoutskottet