Södertälje – Sveriges föreningsvänligaste kommun 2011

Södertälje – Sveriges föreningsvänligaste kommun 2011

Sveriges Föreningar har utsett Södertälje kommun till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2011.

PRESSMEDDELANDE

27 mars 2012

Södertälje – Sveriges föreningsvänligaste kommun 2011

Sveriges Föreningar har utsett Södertälje kommun till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2011.

– Södertälje har utmärkt sig genom ett sammansatt arbete och stöd till ideella föreningar samtidigt som kommunen målmedvetet arbetat för att föreningar ska få verka utifrån sina egna förutsättningar, säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

Sveriges Föreningar tilldelar priset för andra året i rad. 2010 års pris gick till Örebro. Priset tilldelas den kommun som har goda villkor och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt. Den föreningsvänligaste kommunen kan få pris flera gånger i följd. Efter nomineringstiden hanterar en jury kandidaterna och gör en bedömning av nomineringen och kommunen. Den kommun som anses ge bästa villkor till föreningarna att verka, vara delaktiga i strategier och visar respekt utses till segrare.

– Vi är oerhört stolta och glada för utmärkelsen. Den visar att all den energi och kraft vi lagt hittills givit frukt. Nu gäller det att se framåt och hitta ännu bättre lösningar och strategier för att Södertälje ska få ett ännu bättre föreningsliv. Målet är att Södertälje ska ha ett fortsatt dynamiskt föreningsliv och bidra till en meningsfull fritid för än fler medborgare än idag, säger Staffan Jonsson, Kultur- och fritids chef Södertälje kommun.

Utmärkelsen delas ut på Medborgardagen den 31 mars 2012.

Representanter för media är välkomna.

Tid: lördag 31 mars kl 13.30
Plats: Södertälje Stadshus, Campusgatan 26 

Mer information:
Staffan Jonsson, Kultur- och fritidschef, 08- 523 064 64, staffan.jonsson@sodertalje.se