Södertälje är Sveriges mest kreativa kommun

Södertälje är mest kreativ av Sveriges 290 kommuner. Det visar en rapport framtagen vid Handelshögskolan i Göteborg.

Undersökningen visar på en mycket markant dominans i toppen för storstadskommunerna, där det finns tillgång till högskolor och universitet. En anledning är att det är en miljö som ger utrymme för mycket möten mellan akademiker, näringsliv, konst och teknik.

Bland länen toppar Stockholms län. Rankingen för kommuner toppas av Södertälje. Det är främst teknologi- och toleransmåtten som ger detta resultat.
- Södertälje verkar dra nytta av sin geografiska lokalisering, sin teknologibas och sitt aktiva arbete med mångfald och integration, säger Evelina Wahlqvist, doktorand och en av forskarna bakom rapporten.

- Anledningen till Södertäljes topplacering är kommunens kombination av världsföretag med unika patent, småföretag och mångfald. Rapporten befäster att homogena städer inte har samma utveckling. Vår ambition är att bli en internationell huvudstad och detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Kjell Hasslert, koncerndirektör Södertälje kommun.

- Vi tror att våra unika förutsättningar är ett skäl till att KTH valde att samla sina högskoleingenjörsutbildningar i Södertälje, en satsning som snart kommer att märkas allt mer i staden, säger Ann-Charlotte Gjöthlén, näringslivschef Södertälje kommun.

Mångfald och tolerans skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt i en värld med konkurrerande regioner. Rapporten visar också att kreativa orter ofta interagerar med varandra för att dra nytta av synergieffekter.

Enligt rapporten så är det den kreativa klassen som driver den regionala ekonomiska utvecklingen. Den kreativa klassen innefattar yrkesgrupper som aktivt arbetar kreativt; från artister, konstnärer och designers till forskare, konsulter och organisationsledare. Framtida tillväxt handlar i hög grad om att attrahera kreativa och talangfulla individer.

Rapporten ”Sweden in the Creative Age” är skriven av Evelina Wahlqvist och Patrik Ström, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg, och analyserar Sverige utifrån vikten av Talang, Teknologi och Tolerans för regional ekonomisk tillväxt. Metoden utgår från den vetenskapliga modell som professor Richard Florida, George Mason University, USA, har etablerat. Den omfattar tre T:

• Teknologi (patentansökningar, andel utbildade inom högteknologi, hit räknas telekom, rymd- och flygindustri, biotech, läkemedel och mjukvara för datorer).
• Talanger (framväxt av den "kreativa klassen", personer med treårig högskola, forskare per 10 000 invånare).
• Tolerans (andel utlandsfödda, spridning nationell bakgrund, andel "bohemer", artister/konstnärer/designer och så kallat gayindex).

Mer information Ann-Charlotte Gjöthlén, näringslivschef 08-550 224 05