Södertälje bjuder in till ungdomskonferens

Pressmeddelande från: Kommunstyrelsens kontor

Polismästardistriktet och kommunledningen i Södertälje tog för drygt ett år sedan initiativ till att skapa ett systematiskt samverkansarbete över kontors- och myndighetsgränser i syfte att förebygga kriminalitet och missbruk bland ungdomar. Processen fortgår och en uppföljande konferens i ämnet genomförs den 23 april 2007 på Bommersvik med ca 125 deltagare från Södertälje kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun, Landstinget, Åklagarmyndigheten och Södertälje Polismästardistrikt. Målgruppen för konferensen är personal som i sitt dagliga arbete möter ungdomar. Representanter kommer från bland annat skolan, fritidsgårdarna, socialtjänsten, polisen, åklagare och Mini Maria.
Syftet med konferensen är bland annat: • Att ta fram och enas om en gemensam problembild • Att förtydliga de olika aktörernas uppdrag, möjligheter och • begränsningar • Att utifrån fallbeskrivningar ta fram idéer för att förändra det som görs för att få bättre resultat Konferensen är tänkt som ett årligt återkommande arrangemang som ett led i ett systematiskt förebyggande förbättringsarbete.
Media är välkomna att närvara klockan 9.00 i konferenslokal Milan på Bommersvik. Södertäljes kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg inleder då med ett öppningsanförande.

För mer information: Michael Mc Carthy, BRÅ-samordnare och moderator för ungdomskonferensen, tel. 0708- 51 80 88