Södertälje bygger ut gratis wifi i stadskärnan

Södertälje är en av 20 svenska städer som har tilldelats 15 000 euro för att bygga ett gratis wifi-nät i stadskärnan. EU-medlen möjliggör utbyggnaden av wifi i en första etapp på Storgatan i Södertälje. Projektet har planerats av kommunen tillsammans med Centrumföreningen.– Vi vill att Södertälje centrum ska vara en mötesplats för alla Södertäljebor. Gratis wifi är ytterligare en pusselbit i arbetet med att höja attraktiviteten och få fler människor att besöka och vara i stadskärnan, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

EU-medlen är en del av projektet Wifi4eu vars syfte är att främja fri tillgång till trådlöst internet för invånare och besökare på offentliga platser. En arbetsgrupp med representanter från Centrumföreningen, Telge nät och Södertälje kommun har arbetat med frågan sedan i våras.

– Vi lever i en föränderlig värld och digitaliseringen ställer helt nya krav på oss som kommun, säger Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef.  En ökad digital tillgänglighet är också en demokratifråga. Nu fortsätter vi samarbetet med Centrumföreningen för att tillsammas möjliggöra gratis wifi.

Sammanlagt har mer än 13 000 orter inom EU ansökt om pengar från Wifi4eu. Kommunen får full kostnadstäckning för etableringen, men de löpande kostnaderna för abonnemang och underhåll får kommunen själva stå för. Projektet, som är ett viktigt led i genomförandet av Digitala Södertälje, förväntas vara genomfört under 2019.

Mer information:

Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef, Södertälje kommun, 08-523 067 19, maria.dahl-torgerson@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje