Arkiv pressmeddelanden

Södertälje erbjuder yrkeshögskoleutbildning i kvalitets- och processutveckling

2019-01-29

Yrkeshögskolan i Södertälje kommer från höstterminen 2019 att erbjuda en utbildning i kvalitets- och processutveckling. Det offentliggjordes idag av Myndigheten för yrkeshögskolan.Innehållet i utbildningen har tagits fram i samarbete med företag och näringsliv i Södertälje och de södra delarna av Stockholmsregionen.

– Det finns en tydlig ökad efterfrågan av den här kompetensen hos tillverkande företag och tjänsteföretag, men även inom kommunal och annan offentlig verksamhet, säger Cathrine Haglund, chef på Campus Telge på Södertälje kommun.

Yrkesutbildningen Kvalitets- och processutvecklare kommer att ges på heltid och pågå under 1,5 år. Yrkesrollen ansvarar för och arbetar med att aktivt utveckla och förbättra kvalitetsarbetet och värdeflöden i en organisation. En kvalitets- och processutvecklare motiverar och engagerar personalen i arbetet, och fungerar även som stöd till ledningen i dess strategi- och förbättringsarbete.

Utbildningen kan leda till flera yrkesroller:

  • Kvalitets- och processutvecklare

  • Kvalitets- och hållbarhetssamordnare

  • Produkt- eller verksamhetsutvecklare

  • Kvalitets- och processtödjare

  • Förbättrings- och förändringsledare

Utbildningen kan sökas hos Campus Telge, som har Yh-utbildningar inom flera olika branscher. Utbildningen i kvalitets- och processutveckling har tagits fram i samverkan med Lean center på KTH, företag i Södertälje och i Stockholmsregionen.

Mer information:

Cathrine Haglund, chef Campus Telge, 08-523 037 90, cathrine.haglund@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje