Södertälje inför gratis parkering för miljöbilar

I enlighet med Agenda 21-programmet inför Södertälje kommun nu gratis parkering för miljöanpassade fordon. Syftet är att främja användandet av miljöbilar och värna om en hållbar miljöutveckling, något som kommer alla kommuninvånare till del.

Beslutet om gratis parkering för miljöanpassade fordon togs av kommunfullmäktige den 29 augusti 2005, men överklagades till länsrätten med hänvisning till kommunallagens likställighetsprincip (10 kap. 8 § KL). I sitt beslut den 28 april 2006 ger länsrätten nu Södertälje kommun rätt och avslår därmed överklagan.

Tillståndet gäller under hela försöksperioden, det vill säga mellan 1 juli 2006 till 20 juni 2008, och innebär att man får parkera tre timmar på Södertälje kommuns avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att erlägga avgift.

Ansökningar tas emot redan nu.
Ansökan för parkeringstillståndet kan göras av privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer som kör miljöbil. Tillståndets giltighetstid är två (2) år. Ansökningsblanketter och bestämmelser finner du under http://www.sodertalje.se/trafik/parkering samt på samhällsbyggnadskontoret, Nyköpingsvägen 23.

Parkeringstillståndet gäller endast på Södertälje Kommuns avgiftsbelagda parkeringsplatser på allmän platsmark och kvartersmark. För avgiftsbelagda parkeringsplatser gäller tillståndet i tre timmar. För tidsangivna parkeringsplatser gäller angiven tid. Parkeringstillståndet tillhör fordonet, inte den sökande, och följer med fordonet när det säljs.
Parkeringstillståndet skall klistras fast på vindrutan.
Parkeringstillståndet får ej kombineras med andra tillstånd och/eller dispenser.

Vid missbruk av tillståndet dras det omedelbart in.
Om du förlorat parkeringsskivan ska du lämna in en kopia på polisanmälan. Uppgifter om den förlorade parkeringsskivan hamnar på en spärrlista.

2 Som miljöbil räknas: Fordon med förbränningsmotor som kan köras på annat drivmedel än bensin, dieselolja och rapsolja RME Hybridfordon El- och bränslecellsfordon Etanolfordon Gasfordon (naturgas, biogas)

Södertälje kommuns klassificering baseras på Skatteverkets normer SKV:M 2005:31.
Mer information finns bland annat på http://www.miljofordon.se, ett kommunalt samarbetsprojekt som drivs av Malmö, Göteborg och Stockholm.

För ytterligare information: Patrik Wirsenius, gatuchef, Samhällsbyggnadskontoret, tel: 550 231 20 Ingegerd Engberg, trafikassistent, Samhällsbyggnadskontoret, tel: 08-550 231 22