Södertälje inför nya regler för att motverka osunda boendeförhållandenFlyktingmottagandet i Södertälje har skapat en omfattande trångboddhet i flera av Södertäljes bostadsområden. De senaste åren har ungefär 100 flyktingar per månad valt att bosätta sig i Södertälje. De flesta i ett par av kommunens miljonprogramsområden. Detta skapar en mycket stor trångboddhet och i förlängningen osunda boendeförhållanden. Det finns exempel på där 15 personer bor på madrasser i en lägenhet. För att åtgärda situationen inför nu våra bostadsbolag – Telge Bostäder och Telge Hovsjö – regler för hur många som får bo i en och samma lägenhet.

– Vi klarar inte att ta emot fler flyktingar nu, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s). Trångboddheten drabbar både de som redan bor i bostadsområdena och de nyanlända flyktingarna. Allra hårdast drabbas barnen. Vi tar ett mycket stort ansvar för flyktingmottagandet och kommer att fortsätta att göra det. Men nu måste andra kommuner vara beredda att öka sitt ansvarstagande.
I slutet av 2007 antog kommunstyrelsen nya regler för flyktingmottagandet i Södertälje kommun. De nya boendereglerna är ett av många steg på vägen för att skapa en hållbar situation både för Södertäljeborna, och för de nyanlända flyktingarna. De nya reglerna innebär att begränsningar i hur många som får bo i en lägenhet, max tre i en etta, max fyra i en två, osv.

Undantag görs för familjens egna barn.
– Från och med den 15 mars kommer den nya ordningen att gälla, vilket innebär att våra hyresgäster i kontraktet förbinder sig att följa reglerna, säger Eva Nygren, VD i Telge Bostäder.
Mer information: Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (s), 0708-51 84 61 Emma Fagerstrand, asyl- och flyktingstrateg, Södertälje kommun, 0708 51 74 44 Eva Nygren, vd Telge Bostäder, 08-550 297 01