Södertälje kommun återupptar bakgrundskontroller

Med anledning av JO:s kritik i oktober pausades bakgrundskontroller i kommunkoncernen. Nu återupptas de i samband med nyrekrytering av personal. Kontinuerliga bakgrundskontroller av alla anställda är fortsatt pausade.

– Det är inte ett alternativ att sluta med bakgrundskontroller. Även om vi tar ett litet kliv tillbaka är vi redo att skala upp dem till att ske regelbundet av alla anställda. Vi inväntar ny lagstiftning som möjliggör den typen av kontroller, säger Magnus Gyllestad, stadsdirektör Södertälje kommun.

Det var efter JO:s kritik den 19 oktober 2023 som kommunen pausade alla bakgrundskontroller i syfte att se över detaljer i upplägget av arbetet, för att hitta sätt att tillmötesgå JO:s synpunkter. Efter intern analys har kommunen beslutat att i nuläget inte återuppta regelbundna kontroller av alla anställda.

Färdigt förslag förväntas i februari 2024 

Fokus är att ta fram förslag på hur bakgrundskontroller kan genomföras i samband med nyrekrytering av personal. Arbetet ska präglas av bred intern förankring och dialog med fackförbund. Ett förslag förväntas presenteras i februari 2024. Förhoppningen är att sedan komma i gång med kontrollerna så fort som möjligt.

– Bakgrundskontroller är ett viktigt verktyg för att medborgare och kommunkoncernens medarbetare ska kunna lita på att vi gör allt vi kan för att motstå korruption och otillbörlig påverkan. Vi är stolta över att vara första kommunen i landet med så omfattande bakgrundskontroller, tack vare vårt arbete är frågan högt på agendan. Regeringen utreder nu hur kommuner ska kunna få laglig rätt att göra kontroller, säger Magnus Gyllestad.

För mer information:

Åsa Zazi, pressansvarig Södertälje kommun,

telefon: 08-523 066 03,

e-post: asa.zazi@sodertalje.se