Södertälje kommun beviljas projekt för att utveckla nästa generation fullkornsprodukter

MatLust Utvecklingsnod och Södertälje kommun i samverkan med Hidden in Grains och Axfoundation har beviljats medel av Vinnova för att utveckla nästa generation fullkornsprodukter. Det unika med produkterna är att de kommer vara baserade på råvara som processats för att göra mineralerna tillgängliga.

- Inom MatLust ser vi fram emot att driva det här projektet, att som innovationsstödjande organisation jobba i nära samverkan med forskare och företag, säger Sara Seing (f.d. Jervfors), verksamhetschef för MatLust Utvecklingsnod och kostchef i Södertälje kommun, och fortsätter:

- Inom kommunens offentliga måltider vill vi kunna servera den här typen av goda, hållbara och hälsosamma konsumentprodukter som ska utvecklas i Mineralskiftet.

3 miljoner kronor från Vinnova

Det är Vinnovas utlysning "Framtidens goda och hållbara vardagsmat - Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror" som ger resurser till projektet Mineralskiftet – fullkorn med optimerad tillgänglighet av mineraler. Projektet löper under två år och har beviljats ett stöd om 3 miljoner.

Projektet leds av MatLust Utvecklingsnod, Södertälje kommun. MatLust, ursprungligen ett näringslivsprojekt, har etablerats som regional utvecklingsnod för livsmedel och hållbarhet och driver redan flera utvecklingsprojekt.

Utveckla hållbar vardagsmat

Att äta mer fullkorn har många hälsomässiga fördelar. Genom att reducera ämnen som hindrar kroppen från att kunna tillgodogöra sig de naturligt förekommande mineralerna blir effekten ännu bättre.

- Mineralbrist, i synnerhet järn och zink, är problem som kan uppstå med en mer vegetarisk och vegansk livsstil. Efter att fokus länge legat på proteinerna i växtbaserade livsmedel är det viktigt att vi nu lägger resurser på att utveckla hållbar vardagsmat som tillgängliggör mineralerna, säger Kerstin Fredlund, läkare och grundare av det forskningsbaserade företaget Hidden in Grains.

I projektet samverkar MatLust Utvecklingsnod/Södertälje kommun, Hidden in Grains och Axfoundations testgård och utvecklingscentrum Torsåker, med stöd av Warbro kvarn och Chalmers tekniska högskola.

Projektets mål är att höja värdet av svenskodlade spannmål som hälsosam, god och hållbar vardagsmat, genom att:

1. utveckla ekologiska fullkornsprodukter som genomgått en process för att optimera tillgängligheten av mineraler,

2. genomföra konsumenttester av framtagna produkter i Södertälje kommuns offentliga testbädd, samt

3. planera för storskalig framställning av processad råvara.

FAKTA

Projekt inom Vinnovas utlysning "Framtidens goda och hållbara vardagsmat - Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror".

Projekttitel: Mineralskiftet – fullkorn med optimerad tillgänglighet av mineraler.

Koordinator: MatLust Utvecklingsnod Södertälje kommun

Startdatum: 2021-11-15

Slutdatum: 2023-12-31


För mer information, kontakta:

Sara Seing, (f.d. Jervfors), verksamhetschef för MatLust Utvecklingsnod och kostchef i Södertälje kommun, 08-523 064 66, sara.jervfors@sodertalje.se

Maria Micha, projektkoordinator Mineralskiftet, MatLust Utvecklingsnod Södertälje kommun, 08-523 064 40, maria.micha@sodertalje.se