Södertälje kommun får toppbetyg av Fastighetsägarna

Bland stockholmskommunerna är fastighetsägarna i Södertälje mest nöjda med sin kommuns handläggningstider. Det visar Fastighetsägarna i Stockholms senaste undersökning. Södertälje får även toppomdöme för sin hantering av plan- och byggärenden och bara på Lidingö anser fler att det är en god investering att köpa fastigheter i kommunen.

Södertälje kommun har anledning att vara nöjd med sina handläggande tjänstemän. Enligt Fastighetsägarna i Stockholms senaste demoskopundersökning är handläggningstiderna i Södertälje kommun bäst i länet. Av de tillfrågade fastighetsägarna i Södertälje anser 64 procent att kommunens handläggningstider är rimliga, vilket är fyra procent fler än Sollentuna som hamnar på andra plats och hela 20 procent fler än samtliga undersökta kommuner i genomsnitt.

Genom samhällsbyggnadskontoret placerar sig Södertälje kommun i även toppen gällande handläggning av planärenden och bygglovärende, där Södertälje hamnar på andra respektive tredje plats.

- Detta är glädjande att kunna konstatera, inte minst med tanke på att Södertälje kommun är i en mycket expansiv fas för produktion och planering av nya bostäder. Över 400 beviljade bygglov för nya bostäder år 2005 var nästan en fördubbling jämfört med tidigare år. Kommunen har därmed anledning att vara nöjd även med plan- och bygghandläggarnas arbetsinsatser, både sett till stora volymökningar och god service gentemot kommuninvånarna, säger Einar Schuch, chef för samhällsbyggandskontoret.

Fastighetsköp i Södertälje - en bra investering Undersökningen visar också att 76 procent av de tillfrågade fastighetsägarna i Södertälje anser att det är en god investering att köpa fastigheter inom kommunen. Det är 14 procent bättre än samtliga andra kommuner i genomsnitt och ger ett kvitto på att Södertäljes satsning på boende och byggande är en viktig prioritering. Det närmaste åren, 2006 och 2007, kommer 400 bostäder i olika former att byggstartas varje år och det pågår detaljplanering för ytterligare 2000 bostäder.

Att fastighetsägarna i Södertälje ser fastighetsinvesteringar inom kommunen som en privatekonomiskt god affär kan göra att fler väljer att göra bostadskarriär på orten. Till stor del är det serviceviljan hos kommunens tjänstemän och politiker som styr förutsättningarna för lönsam fastighetsverksamhet.

Fastighetsägarna i Stockholm har utfört demoskopundersökningen årligen sedan 2003 och tillfrågar 1000 fastighetsägare på Gotland och i tio kommuner i Stockholms län.

För ytterligare information kontakta: Einar Schuch, chef för samhällsbyggnadskontoret, tel 08 – 550 231 08