Södertälje kommun får utmärkelse för digital skolutveckling

Tillsammans med åtta andra skolhuvudmän får Södertälje kommun utmärkelsen Guldtrappan 2020, vilket är första gången. Det är till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan som utmärkelsen Guldtrappan 2020 delas ut, för femte året i rad.

– Vi i juryn har mött ett otroligt spännande fält med skolverksamheter som nu tar kraftfulla och innovativa steg. Huvudmän med visioner, medvetna om vikten av hela kedjan mellan nämnd och elever. Påfallande och gemensamt är att vi här möter huvudmän som inte längre är konsumenter av digital teknik, utan som är medskapande. Vi ser en ny digital mognad hos dessa nio huvudmän, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldtrappans jury.

Utbildningsdirektör Monica Sonde är stolt över utmärkelsen.

– Det är fantastiskt roligt att vårt långsiktiga och hårda arbete uppmärksammas på ett så positivt sätt. Vi vill ligga i framkant när det gäller att utveckla undervisningens kvalitet. Digitalisering är en viktig del i det arbetet, säger hon.

I motiveringen till att Södertälje kommun, förskola, grund- och gymnasieskola, särskola för grundskola och gymnasium samt vuxenutbildning får utmärkelsen står:

”Södertälje kommuns arbete med digital skolutveckling har fokus på att utveckla undervisningen och präglas av en obruten styrkedja och tydlig strävan mot att stärka likvärdigheten i förskolor och skolor. Arbete med digitala verktyg i den pedagogiska lärmiljön styrs av ledorden tillgänglighet, kompetens, utveckling och effektivitet, i samverkan med skolfederationen, Skoldatatek, skolbibliotek liksom med kommunens IT-enhet. Innovativa aktiviteter från hackatons till Bättre än BETT bidrar till kvalitativ och ämnesnära kompetensutveckling.”

– Vi vill ha ett medvetet förhållningssätt till digitala verktyg där de ska användas på ett sätt som höjer kvaliteten på undervisningen. Vi är glada och stolta över att juryn lyfter upp just detta i sin motivering över att ge oss denna utmärkelse, säger Elof Hansjons, utbildningsnämndens ordförande (S). De andra huvudmännen som tillsammans med Södertälje kommun får utmärkelsen är Alingsås kommun, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning; Hoppetossa förskoleverksamhet; Kramfors kommun, grundskola och gymnasieskola; Kävlinge kommun, förskola och grundskola; Lidingö stad, förskola, grundskola och gymnasieskola; Lomma kommun; Stenungssunds kommun, grundskola; Österåkerbygdens friskoleförening, grundskola F-6.

Utdelning av utmärkelsen sker i Stockholm under hösten 2020. Stiftelsen DIU och Sveriges kommuner och regioner är initiativtagare till utmärkelsen. För mer information se Guldtrappans webbplats diu.se/guldtrappan.

Kontakt: Monica Sonde, utbildningsdirektör, monica.sonde@sodertalje.se, tel. 08-52 30 1999

Elof Hansjons, kommunalråd och utbildningsnämndens ordförande, elof.hansjons@sodertalje.se, tel. 08-52 30 2578

Helena Sundman, pressekreterare, helena.sundman@sodertalje.se, tel. 08-52 30 6603