Södertälje kommun följer upp forskningsministerns löfte om långsiktiga åtgärder

I dag besökte statssekreterarna Peter Honeth, utbildningsdepartementet, och Håkan Ekengren, näringsdepartementet, Södertälje. Syftet med mötet var att ta del av och delge information kring Astra Zeneca.

I dag besökte statssekreterarna Peter Honeth, utbildningsdepartementet, och Håkan Ekengren, näringsdepartementet, Södertälje. Syftet med mötet var att ta del av och delge information kring Astra Zeneca.

På dagens möte framfördes tydliga krav från Södertälje kommuns politiska gruppledare, Boel Godner (S), Staffan Norborg (V), Ewa Lofvar Konradsson (MP), Marita Lärnestad (M), Mats Siljebrand (FP), Tage Gripenstam (C), som också pekade på en ytterst allvarlig situation för Södertälje men också för regionen. Gruppledarna tog också upp forskningsministern Jan Björklunds (FP) löfte om långsiktiga åtgärder för att behålla kompetens i Södertälje, regionen och Sverige som nu frigörs från Astra Zeneca.  Ett gemensamt krav på åtgärdspunkter lades fram. 

- Samtidigt som Södertälje kommun är djupt oroade över de negativa effekter som Astra Zenecas avveckling kan innebära, vet vi om att kommunen har goda förutsättningar för ett fortsatt starkt näringsliv och tillväxt både i befintliga företag och nya branschkluster. Därför känns det bra att träffa regeringsföreträdare i dag för att visa att vi har både en kortsiktig och en långsiktig plan för hur vi ska möta denna utmaning. Men också för att visa vilka åtgärder som vi ser att regeringen måste bidra med, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

I Södertälje finns över 40 000 arbetsplatser, över 4 200 aktiva företag och varje år startar ca 600 nya företag i kommunen. Stockholm läns landstings regionala utvecklingsplan 2010, RUFS 2010, utsåg Södertälje kommun, med dess strategiska läge mellan E4 och E20, egen stadskärna , starkt näringsliv och ett växande högskolecampus som en av flera regionala kärnor i Stockholmsregionen. 

- Södertälje kommun arbetar långsiktigt och strategiskt för att skapa förutsättningar för tillväxt i det befintliga näringslivet, för entreprenörskap och nyföretagande och för att locka nyetableringar till kommunen. Den utmaning som Södertälje och regionen i dag står inför fordrar insatser från flera håll. Mötet i dag bidrog till att lyfta upp Södertälje på regeringens agenda, säger oppositionsråd Marita Lärnestad (M).

På mötet framförde kommunens politiska gruppledare tre punkter som man vill att regeringen har starkt fokus på för Södertäljes räkning.

  • Inkubatorverksamhet
    Ett sätt att skapa grogrund och tillväxtmöjligheter för livsmedelsklustret, är att skapaen kraftfull inkubatorverksamhet riktat mot livsmedel, nutrition och hälsa, men även medicinteknik och annan angränsande verksamhet. En inkubator skapar en strukturerad och tillväxtorienterad miljö med finansiering, rådgivning och nätverk, vilket ger möjligheter för avknoppade, nystartade och nyetablerade företag att komma igång och utvecklas. Det skapar även förutsättningar att skapa nätverk med befintliga livsmedelsföretag i Södertälje och regionen för ytterligare tillväxt.
  •  Nystartszon
    Ett annat viktigt verktyg skulle vara att inrätta en nystartszon i Södertälje, med skattelättnader för att få företag med koppling till livsmedelsklustret, men även inom andra branscher, att etablera sig i Södertälje och befintliga företag att stanna och växa.
  • Fler högskoleplatser till Södertälje
    Södertälje behöver fler högskoleplatser, dels för att tillgodose det kompetensbehov som bland annat Scania, Astra Zeneca och tillverkningsindustrin i regionen har, men även för att skapa förutsättningar för det nya branschkluster som Södertälje vill utveckla, t.ex. inom livsmedel och nutrition.