Södertälje kommun genomför kampanj för att förebygga bortförande av barn och ungdomar

Kampanjmaterial för kampanjen Bortförd

Kampanjen riktar sig till barn och ungdomar som riskerar att föras bort mot sin vilja. Syftet till bortförandet kan bland annat vara barnäktenskap, omvändelseförsök och könsstympning.

Kampanjen #bortförd syns där barn och ungdomar befinner sig, bland annat i den offentliga stadsmiljön i Södertälje kommun samt i skolor, på fritidsgårdar och på bibliotek. Den sprids även via kommunens sociala medier. Syftet är att rikta uppmärksamhet på frågan inför kommande sommarlov.

Bortförande av barn sker ofta för att bevara familjens och släktens heder. Kampanjen är ett led i kommunens förebyggande arbete för att främja mänskliga rättigheter och barns rätt till egen integritet.

– Varje medborgare och alla medarbetare i kommunen behöver individuellt och gemensamt ta ansvar för att värna om barn som utsätts för den här typen av brott. Om vi hjälps åt kan vi bättre upptäcka och förebygga att barn förs bort. Barns välbefinnande är allas vår angelägenhet, arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är prioriterat, säger Magnus Gyllestad, stadsdirektör Södertälje kommun.

I Sverige är det förbjudet med äktenskapstvång, vilseledande till tvångsäktenskapsresa samt försök och förberedelse till äktenskapstvång. Lagstiftningen inom området har skärpts efter hand och 2020 beslutades om utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning. Från 1 juli 2024 utvidgas utreseförbudet till att omfatta om det finns påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen på grund av omständigheter som kan föranleda vård enligt LVU.

Få barn och ungdomar att våga söka hjälp

Upptäckten av utsatthet av barn sker ofta där barn befinner sig, i skolan eller på deras fritid.

– Barn och ungdomar måste känna tillit till oss vuxna och förstå att samhället står upp för deras rättigheter. Loven måste kunna kännas trygga för barnen, vi vill inte ha tomma stolar i skolan på grund av att barn och ungdomar inte återvänt från sin utlandsvistelse, säger Ingela Hamlin, utbildningsdirektör Södertälje kommun.

Att upptäcka problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck är ofta komplext, kunskap om utsattheten och dess uttrycksformer är ett särskilt viktigt verktyg. Samtidigt behöver vi öka förutsättningarna för att få barn och ungdomar att våga söka hjälp.

– Gemensamt fokus på kunskap, kompetensutveckling och gemensamt arbete kan hindra barn från att bli bortförda. Vi måste göra vårt yttersta för att inga barn eller ungdomar riskerar att föras ut ur landet för att ingå barnäktenskap eller könsstympning, säger Annika Rådström, socialdirektör Södertälje kommun.

Kampanjen pågår från vecka 17 fram till sommarlovets start den 12 juni.

Kontaktperson

Johannes Evers Gester, samordnare våld i nära relationer, Södertälje kommun, johannes.evers-gester@sodertalje.se, 0721-424721

Åsa Zazi, pressansvarig Södertälje kommun, 08-523 066 03, asa.zazi@sodertalje.se