Arkiv pressmeddelanden

Södertälje kommun ger coronastöd till föreningslivet

2020-12-11

Coronapandemin riskerar få allvarliga konsekvenser för föreningslivet. Södertälje kommun skjuter nu till 10 miljoner kronor i stöd. Det fördelas på 49 föreningar.  

– Vi gör det här för att få föreningarna i kommunen att överleva, då vi vet att pandemin gått hårt åt verksamheterna. Utan detta stöd kan väldigt många drabbas, både föreningarna och, i förlängningen, medborgarna, säger Maria Lindeberg, kultur- och fritidschef, Södertälje kommun.

Av 55 föreningar som har ansökt om stödet har 49 föreningar blivit beviljade det. Varje ansökan har bedömts enskilt. Storleken på stödet har ställts i relation till verksamhetens omfattning.

Stödet betalas ut under vecka 51

Stödet har gått att söka via kultur- och fritidskontorets e-tjänst under 14 dagar och kommer att betalas ut under vecka 51.
Kommunstyrelsen har gett stadsdirektör Rickard Sundbom uppdraget att snabbt genomföra processen med att fördela stödet till föreningarna.  

Föreningarna har i sina ansökningar skickat in information om budgeterade intäkter under 2020, utfall och prognos för resterande period under 2020 samt tillgångar och likviditet. 

Kommunen har i sin bedömning tagit hänsyn till ansökans riktighet och rimlighet i förhållande till lämnade uppgifter, årsredovisningar, årsmöteshandlingar samt balans- och resultatrapporter. I bedömningen har kommunen även tagit hänsyn till övriga åtgärder under pandemin samt övriga bidrag eller stöd som erhållits och kommer att erhållas.

Just detta stöd har enligt kommunens bedömning inte riktas till vare sig religiösa trossamfund eller studieförbund.  

Kontakter på Södertälje kommun:
Michael Andersson, chef för anläggningsenheten, kultur- och fritidskontoret, tel. 08-523 067 57, 
e-post: michael.andersson@sodertalje.se
Helena Sundman, pressansvarig, tel. 08-523 066 03, e-post: helena.sundman@sodertalje.se