Södertälje kommun inviger bibliotek för barn och unga – TIO14

Nu är det nya biblioteket i Södertälje centrum för 10- till 14-åringar klart. Den 15 december klockan 16.00 sker en digital invigningsceremoni med kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) och kultur- och fritidsnämndens ordförande David Winerdal (KD).

Den första dagen, den 15 december, är speciell då biblioteket framöver kommer vara vuxenfritt. Dagen efter invigningen öppnar vi i liten skala. Under våren kommer vi att anpassa vår verksamhet och utveckla metoder för att på bästa sätt kunna nå vår målgrupp – med rådande eller nya restriktioner. 

Behov av att umgås och bara vara

Biblioteket TIO14 ligger vägg i väg med Stadsbiblioteket i Lunagallerian. Verksamheten är ett direkt svar på de behov vi sett hos stadsbibliotekets unga besökare. På TIO14 kommer själva rummet bjuda in till läsning men också ge plats för unga att ligga och växa.

– Behovet av att mötas, umgås och bara vara – med eller utan bok i handen ­– är stort för just dessa barn, säger bibliotekschef Helena Gomér.

Alla har olika vägar in i läsningen, berättar Helena Gomér. Någon vill lyssna, någon läser texter, andra skapar med händerna för att nå sitt språk.

Barn och unga ska kunna leva på lika villkor

I kommunens styrdokument efterfrågas denna satsning. I mål och budget står att: ”Barn och ungas uppväxtvillkor är vår främsta prioritet. I Södertälje ska barn och unga kunna leva på lika villkor oavsett föräldrars bakgrund, inkomst eller livsval.”

I biblioteksplanen förtydligas uppdraget genom att ge biblioteket uppdraget att ”utveckla målgruppsinriktad verksamhet”.

–Att äga ett språk är viktigt för att kunna vara en aktiv deltagare i ett demokratiskt samhälle, avslutar Helena Gomér.
 

För mer information:

Helena Gomér, bibliotekschef, tel: 08-523 022 59, e-post: helena.gomer@sodertalje.se
 Helena Sundman, pressansvarig,  Södertälje kommun, tel. 08-523 066 03 e-post: helena.sundman@sodertalje.se