Arkiv pressmeddelanden

Södertälje kommun klättrar uppåt i servicemätning från NKI

2022-04-21

Södertälje kommun får betyget 71 i 2021 års NKI (Nöjd kund-index) – en årlig mätning av kommuners service till företag. Det är ett högre betyg jämfört med förra NKI-mätningen, och ett kvitto på att företagare generellt sett är nöjda med kommunens service. Ett NKI på 70 eller högre bedöms vara ett högt betyg.

–  Nu har kommunen haft ett betyg på 70 eller högre i de tre senaste NKI-mätningarna, vilket känns positivt och stabilt. Självklart finns det myndighets- och serviceområden där vi behöver förbättra oss, det pågår ett kontinuerligt arbete med att effektivisera och förbättra processerna och kontaktytorna gentemot företagare. Jag ser den här mätningen som ett viktigt underlag för arbetet framåt, vår strävan är självklart att företagarna ska vara nöjda med servicen de får inom alla områden, säger kommunens näringslivschef Jonas Karlsson.

Mätningen genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance (SBA), idag den 21 april presenteras resultaten för 2021. I Södertälje kommun har 304 lokala företagare svarat på enkäten. De har besvarat frågor om myndighetsområdena: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. De har bedömt kommunens service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Kommunens sammanvägda NKI-värde hamnar nu på 71, vilket SKR graderar som ett högt betyg. Vid förra mätningen 2020 var det sammanvägda NKI-värde 70, år 2019 var det 73 och åren innan pendlade värdet mellan 62 och 69.

Bemötande får högst betyg inom serviceområdena - markupplåtelse inom myndighetsområdena 

–  Den här undersökningen är en viktig kvalitetsmätning. Den ger oss inblick i hur företagarna upplever den kommunala myndighetsutövningen, vad de tycker om servicen. Det är glädjande att Södertälje kommun fortsätter att ha ett högt betyg, då vi flera tidigare år haft betyg under 70. Även om det återstår en hel del arbete för att få toppranking i mätningen är det glädjande att vi lyft inom vissa områden jämfört med förra mätningen. Ett sådant exempel är myndighetsområdet markupplåtelse, här får kommunen nu betyget 81, vilket är en ökning jämfört med förra mätningen då betyget var 76.  Det känns också positivt att bemötandet bedöms fortsatt starkt av företagen i kontakten med kommunen, säger Tage Gripenstam, kommunalråd (C) och ordförande för styrgruppen för ett bättre företagsklimat.

Inom de olika serviceområdena har kommunen högst betyg inom bemötande, 77, och rättssäkerhet 73, när det gäller information, tillgänglighet, kompetens och effektivitet är betyget 71.

Inom myndighetsområdena har kommunen högst betyg inom markupplåtelse 81, följt av livsmedelskontroll, 76, serveringstillstånd, 74, och miljö- och hälsoskydd, 71. Lägsta betygen har bygglov, 60 och brandskydd, 65.

Mer information
Vid frågor kontakta:

Jonas Karlsson, näringslivschef, Södertälje kommun, telefon: 08-523 041 43, e-post: jonas.karlsson@sodertalje.se

Tage Gripenstam, kommunalråd (C), telefon: 08-52 30 37 03, e-post: tage.gripenstam@sodertalje.se

Åsa Zazi, kommunikatör, kommunikationsavdelningen, kommunstyrelsens kontor, telefon: 08-523 071 67, e-post: asa.zazi@sodertalje.se