Södertälje kommun kritiserar SJs planer

Södertälje kommun kritiserar SJs planer

När SJ lägger om sin tabell vid årsskiftet drabbas Södertälje hårt. Förslaget är att 24 stopp vid Södertälje syd skärs ned till tio. Detta kritiserar kommunstyrelsen ordförande Boel Godner, och kommunstyrelsens andre vice ordförande, Marita Lärnestad.

När SJ lägger om sin tabell vid årsskiftet drabbas Södertälje hårt. Förslaget är att 24 stopp vid Södertälje syd skärs ned till tio. Detta kritiserar kommunstyrelsen ordförande Boel Godner, och kommunstyrelsens andre vice ordförande, Marita Lärnestad.

Södertälje kommun har blivit informerade av SJ att de till årsskiftet 2015 drastiskt skär
ned antalet stopp vid Södertälje syd – från 24 fjärrtågsstopp till tio.

Detta kritiserar nu Boel Godner (S), och Marita Lärnestad (M).

– Det är ett djupt olyckligt förslag, inte minst med tanke på Södertäljes företag som kämpar om andelar på den globala marknaden. Företagens behov av fungerande infrastruktur har man inte ens efterfrågat. I en tid när våra internationella företags konkurrenskraft har högsta prioritet blir SJs beslut mycket märkligt. Nu måste regeringen agera, säger Boel Godner.

I Trafikplan 2017, som ska samordna tågtrafik och biljettsystem i sex landsting, har Södertälje syd en central roll som knutpunkt för regiontågen i hela Stockholms- och Mälardalsregionen.

– Detta förslag från statliga SJ kan inte bli det slutgiltiga, det måste helt enkelt rivas upp. Att skära ned på antalet stopp för fjärrtågstrafiken går stick i stäv med den uttryckta tanken att det ska vara enklare att byta mellan lokal, regional och nationell spårtrafik i framtiden, säger Marita Lärnestad.

Södertälje syd fungerar idag som en viktig bytesstation för fjärrtågsresenärer. Av Mälardalsrådets stora resandeundersökning för regionens 50 tågstationer framgår att det är 12 procent av resenärerna, på sträckan som passerar Södertälje Syd, som antingen antingen kliver av eller på under ett ”normaldygn”. Och tanken är alltså det ska bli fler, enligt det regionöverskridande samarbetet Trafikplan 2017.

Mer information:
Boel Godner, Kommunstyrelsens ordförande, 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se
Marita Lärnestad, Kommunstyrelsens andre vice ordförande, 08-523 037 17, marita.larnestad@sodertalje.se