Södertälje kommun lanserar ny webb

Responsiv och med ett tydligt medborgarfokus, det är nyckelorden för kommunens nya webb som lanseras idag, tisdag den 13 december. Den har ett nytt utseende och nya funktioner som är utformade så att Södertäljeborna lätt kan hitta rätt information.

Responsiv och med ett tydligt medborgarfokus, det är nyckelorden för kommunens nya webb som lanseras idag, tisdag den 13 december. Den har ett nytt utseende och nya funktioner som är utformade så att Södertäljeborna lätt kan hitta rätt information.

Södertäljes hemsida har mellan 40 000 och 70 000 besök per månad, vilket ställer höga krav på medborgarservice och tillgänglighet.

Den nya hemsidan är byggd responsiv, så att den också kan användas i telefon eller på surfplatta. Den är även byggd för ökad tillgänglighet för alla ska kunna tillgodogöra sig informationen. Det blir lättare att hitta rätt och att använda e-tjänster när man vill.

Den nya webben lyfter också fram företagen i Södertälje. De får en egen portal där alla företagsfrågor samlas.

Arbetet har pågått sedan ett år tillbaka och en viktig del i processen har varit att involvera så många som möjligt. Bland annat har Södertäljeborna svarat på frågor om sitt informationsbehov i webbundersökningar.

– Jag vill tacka alla Södertäljebor som varit engagerade i arbetet att ta fram den nya webben, säger kommunikationschef Maria Dahl Torgerson. Er medverkan har varit mycket värdefull för hur den nya webben ser ut. Samhället blir mer och mer digitaliserat, och kommunen måste följa med i den utvecklingen. Man ska till exempel kunna utföra ärenden dygnet runt.

Under våren fortsätter arbetet med att förbättra och utveckla webben till en smart och användarvänlig tjänst.

Mer information:

Maria Dahl Torgerson, kommunikationschef, 08-523 06719, maria.dahl-torgerson@sodertalje.se

Kristina Karlander, webbstrateg, 08-523 014 51, kristina.a.karlander@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje